ข่าวเด่น : สุลต่านแห่งรัฐเประดารุลริดซวน สุลต่าน นัซริน มูวิซซุดดิน ชะฮ์ อิบนี อัลมาร์ฮุม สุลต่าน อัซลัน มูฮิบบุดดิน ชะฮ์ อัล-มัฆฟูร์-ละฮ์ รองสมเด็จพระราชาธิบดีเเห่งมาเลเชียเเละสุลต่านเเห่งรัฐเประ พร้อมด้วย ตวนกู ซารา ซาลิม ราจา เปอร์ไมซูรีแห่งรัฐเประ พระชายา เสด็จถึงประเทศไทยเพื่อทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : สุลต่านแห่งรัฐเประดารุลริดซวน สุลต่าน นัซริน มูวิซซุดดิน ชะฮ์ อิบนี อัลมาร์ฮุม สุลต่าน อัซลัน มูฮิบบุดดิน ชะฮ์ อัล-มัฆฟูร์-ละฮ์ รองสมเด็จพระราชาธิบดีเเห่งมาเลเชียเเละสุลต่านเเห่งรัฐเประ พร้อมด้วย ตวนกู ซารา ซาลิม ราจา เปอร์ไมซูรีแห่งรัฐเประ พระชายา เสด็จถึงประเทศไทยเพื่อทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

          เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๒๐.๑๐ น. สุลต่านแห่งรัฐเประดารุลริดซวน สุลต่าน นัซริน มูวิซซุดดิน ชะฮ์ อิบนี อัลมาร์ฮุม สุลต่าน อัซลัน มูฮิบบุดดิน ชะฮ์ อัล-มัฆฟูร์-ละฮ์ รองสมเด็จพระราชาธิบดีเเห่งมาเลเชียเเละสุลต่านเเห่งรัฐเประ พร้อมด้วย ตวนกู ซารา ซาลิม ราจา เปอร์ไมซูรีแห่งรัฐเประ พระชายา เสด็จถึงประเทศไทยเพื่อทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพลอากาศเอก ชลิต พุกผาสุข องคมนตรี ในฐานะผู้แทนพระองค์ และนายอุตตม สาวนายน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงอุตสาหกรรม ในฐานะผู้แทนรัฐบาล ถวายการต้อนรับที่ท่าอากาศยานทหาร ๒ กองบิน ๖