ข่าวเด่น : เปฮิน ดาโต๊ะ ลิม จ๊อก เซ็ง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนดารุสซาลาม คนที่ ๒ เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : เปฮิน ดาโต๊ะ ลิม จ๊อก เซ็ง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนดารุสซาลาม คนที่ ๒ เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

          เมื่อวันที่ ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๑๙.๕๔ น. เปฮิน ดาโต๊ะ ลิม จ๊อก เซ็ง รัฐมนตรีประจําสํานักนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าบรูไนดารุสซาลาม คนที่ ๒ เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีนายพิชิต อัคราทิตย์ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงคมนาคม ในฐานะผู้แทนรัฐบาล ให้การต้อนรับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ