ข่าวเด่น : นายฌอง-มาร์ค เอโรต์ อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : นายฌอง-มาร์ค เอโรต์ อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

          เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๒๐ น. นายฌอง-มาร์ค เอโรต์ อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเอก สุรศักดิ์ กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงทรัพยากรธรรมชาติและสิ่งแวดล้อม ในฐานะผู้แทนรัฐบาล ให้การต้อนรับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ