ข่าวเด่น : นายโยเซ็ฟ ไดส์ อดีตประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : นายโยเซ็ฟ ไดส์ อดีตประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อทรงเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

          เมื่อวันที่ ๒๖ ตุลาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๙.๑๐ น. นายโยเซ็ฟ ไดส์ อดีตประธานาธิบดีแห่งสมาพันธรัฐสวิส เดินทางถึงประเทศไทยเพื่อเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพ พระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร โดยมีพลเรือเอก พงษ์เทพ หนูเทพ องคมนตรี ในฐานะผู้แทนพระองค์ และพลเอก อนันตพร กาญจนรัตน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพลังงาน ในฐานะผู้แทนรัฐบาล ให้การต้อนรับที่ท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ