ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๙ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๙ เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐

          เมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้หารือทวิภาคีกับนายทะโร โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๙ ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีที่นายโคโนะได้รับการแต่งตั้งเป็นรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นอีกสมัยหนึ่ง ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นแสดงความพร้อมที่จะทำงานร่วมกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ และหวังจะเห็นไทยจัดการเลือกตั้งทั่วไปในปี ๒๕๖๑ นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องสถานการณ์ในรัฐยะไข่ รวมทั้งผลการเยือนเมียนมาของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเมื่อปลายเดือนตุลาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเรื่องสถานการณ์ในทะเลจีนใต้ คาบสมุทรเกาหลี และรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้กล่าวถึงพัฒนาการเรื่องการเจรจาความตกลงหุ้นส่วนทางเศรษฐกิจภาคพื้นแปซิฟิก (Trans-Pacific Partnership – TPP) ด้วย