ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกง ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกง

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ ระหว่างเวลา ๑๘.๐๐ - ๑๘.๓๐ น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับนายเอ็ดเวิร์ด เยา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพัฒนาเศรษฐกิจฮ่องกง เขตบริหารพิเศษฮ่องกงแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน ในช่วงการประชุมระดับรัฐมนตรีเขตเศรษฐกิจเอเปค ครั้งที่ ๒๙ ณ โรงแรมฟูรามา รีสอร์ท ดานัง  นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวยินดีที่รัฐบาลเขตบริหารพิเศษฮ่องกงประกาศแผนการจัดตั้งสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำประเทศไทย ซึ่งจะเป็นสำนักงานแห่งที่ ๓ ของฮ่องกงในเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และได้แจ้งให้ฝ่ายฮ่องกงทราบว่า คณะรัฐมนตรีของไทยได้มีมติเมื่อวันที่ ๗ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เห็นชอบในหลักการกับการจัดตั้งสำนักงานดังกล่าวแล้ว สำหรับรายละเอียดในเรื่องนี้ ฝ่ายไทยกับฝ่ายฮ่องกงจะหารือประเด็นที่เกี่ยวข้องกันต่อไป 

นอกจากนี้ รัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเกี่ยวกับแนวทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันซึ่งรวมถึงความร่วมมือด้านการเข้าเมืองผ่านช่องทางอัตโนมัติ (autogate) อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ นวัตกรรม การส่งเสริมการเชื่อมโยงในระดับประชาชน โดยเฉพาะระหว่างเยาวชนและคนรุ่นใหม่ และความร่วมมือภายใต้กรอบอาเซียน โดยฝ่ายฮ่องกงขอบคุณที่ไทยให้การสนับสนุนการเจรจาความตกลงเขตการค้าเสรีอาเซียน – ฮ่องกง ซึ่งจะมีการลงนามในวันที่ ๑๒ พฤศจิกายนที่กรุงมะนิลา  

นายเอ็ดเวิร์ด เยาเข้ารับตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงพาณิชย์และพัฒนาเศรษฐกิจของฮ่องกงเมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๐ ก่อนหน้านี้ เคยดำรงตำแหน่งสำคัญหลายตำแหน่ง ได้แก่ ผู้อำนวยการสำนักงานผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษฮ่องกง (๒๕๕๕ - ๒๕๖๐) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงสิ่งแวดล้อม (๒๕๕๐ - ๒๕๕๕) และปลัดกระทรวงศึกษาและทรัพยากรมนุษย์ (๒๕๔๗ - ๒๕๔๙) และผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจและการค้าฮ่องกงประจำกรุงวอชิงตัน (๒๕๔๔ - ๒๕๔๗)