ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคี กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้ารัฐเอกราชปาปัวนิวกินี  ระหว่างห้วงการประชุมรัฐมนตรีเอเปคครั้งที่ ๒๙ ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคี กับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้ารัฐเอกราชปาปัวนิวกินี ระหว่างห้วงการประชุมรัฐมนตรีเอเปคครั้งที่ ๒๙ ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๑.๓๐ – ๑๒.๐๐ น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับนายริมบิงค์ ปาโต รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าปาปัวนิวกินี ระหว่างห้วงการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๙ ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม สรุปสาระสำคัญ ดังนี้

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศแสดงความยินดีที่นายปาโตได้ดำรงตำแหน่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศปาปัวนิวกินีอีกสมัยภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปในปาปัวนิวกินีในเดือนกันยายน ๒๕๖๐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าปาปัวนิวกินีขอบคุณและแสดงความเสียใจต่อการสวรรคตของพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้ากล่าวว่า ในโอกาสที่ปาปัวนิวกินีจะเป็นประธานจัดการประชุมเอเปคในปี ๒๕๖๑ ปาปัวนิวกินีมีความมุ่งมั่นที่จะปฏิบัติหน้าที่ให้ดีที่สุดและหวังว่าจะได้รับการสนับสนุนจากไทย ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยินดีและมั่นใจว่าปาปัวนิวกินีจะประสบความสำเร็จในการเป็นประธานเอเปค

ทั้งสองฝ่ายแลกเปลี่ยนมุมมองเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาค โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าปาปัวนิวกินีกล่าวนโยบายต่างประเทศที่เน้นความเป็นมิตรกับทุกประเทศและพร้อมเป็นประเทศเชื่อมระหว่างประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกกับอาเซียน ในฐานะที่ปาปัวนิวกินีเป็นประเทศที่มีพื้นที่ จำนวนประชากร และขนาดเศรษฐกิจที่ใหญ่ที่สุดในภูมิภาคหมู่เกาะแปซิฟิก นอกจากนี้ ปาปัวนิวกินีพร้อมผลักดันประเด็นที่ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกให้ความสำคัญ อาทิ การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศและความร่วมมือลักษณะใต้ – ใต้กับกลุ่มประเทศแอฟริกา แคริบเบียน และหมู่เกาะแปซิฟิก หรือ ACP (African, Caribbean, Pacific Islands Group of States)

ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการเพิ่มพูนความร่วมมือทวิภาคี โดยปาปัวนิวกินีขอบคุณที่ไทยเป็นหุ้นส่วนที่ดีมาโดยตลอด และประเด็นความร่วมมือในสาขาต่าง ๆ เพื่อพัฒนาศักยภาพของบุคลากรปาปัวนิวกินี อาทิ ประมง เกษตร การเปลี่ยนแปลงสภาพภูมิอากาศ สาธารณสุข และการท่องเที่ยวที่ยั่งยืน ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่าไทยจะให้ความร่วมมือด้านการพัฒนาแก่ประเทศหมู่เกาะแปซิฟิกต่อไป ทั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเชิญรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศและการค้าปาปัวนิวกินีเยือนไทยในโอกาสต่อไป เพื่อหารือในรายละเอียดประเด็นทวิภาคีที่ทั้งสองฝ่ายประสงค์ผลักดัน