ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการต่างประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างห้วงการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๙ ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศพบหารือทวิภาคีกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการต่างประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างห้วงการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๙ ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

                    เมื่อวันที่ ๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ เวลา ๑๐.๐๐ – ๑๐.๓๐ น. นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือทวิภาคีกับนายวินสตัน ปีเตอร์ส รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการต่างประเทศนิวซีแลนด์ ระหว่างห้วงการประชุมรัฐมนตรีเอเปค ครั้งที่ ๒๙ ณ นครดานัง สาธารณรัฐสังคมนิยมเวียดนาม

                        รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการต่างประเทศนิวซีแลนด์ของนายปีเตอร์ส ภายหลังการเลือกตั้งทั่วไปของนิวซีแลนด์เมื่อเดือนกันยายน ๒๕๖๐ ซึ่งนายปีเตอร์สเคยดำรงตำแหน่งนี้มาก่อน นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวขอบคุณที่รัฐบาลนิวซีแลนด์ที่ได้มอบหมายให้นายเจมส์ เบรนดัน โบลเจอร์ อดีตนายกรัฐมนตรี เป็นผู้แทนเข้าร่วมงานพระราชพิธีถวายพระเพลิงพระบรมศพพระบาทสมเด็จพระปรมินทรมหาภูมิพลอดุลยเดช บรมนาถบพิตร

                      ทั้งสองฝ่ายได้หารือในหลายประเด็น ทั้งด้านการเมือง เศรษฐกิจและการค้า และความร่วมมือทางการศึกษา โดยรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการต่างประเทศนิวซีแลนด์ได้สอบถามถึงการจัดการเลือกตั้งของไทยในปี ๒๕๖๑ ซึ่งรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศย้ำว่า ไทยอยู่ระหว่างการปฏิรูปประเทศในทุก ๆ ด้าน และกำลังเดินหน้าตามแผน Roadmap เพื่อนำไปสู่การเลือกตั้ง และได้เชิญรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีการต่างประเทศเยือนไทยเพื่อเห็นสถานการณ์ทางเศรษฐกิจและการเมืองที่เข้มแข็งของไทย

                    ทั้งสองฝ่ายได้กล่าวยินดีที่ความสัมพันธ์ไทย – นิวซีแลนด์แน่นแฟ้นมายาวนานกว่า ๖๐ ปี และได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ความมั่นคงในภูมิภาค อาทิ ประเด็นทะเลจีนใต้ และสถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี ซึ่งทั้งสองประเทศพร้อมที่จะร่วมมือกันเพื่อแก้ไขปัญหาดังกล่าว