ข่าวเด่น : การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษมาเก๊า สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ ๙ – ๑๑ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายชุย ไซ ออน (Chui Sai On) ผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษมาเก๊าแห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนเยือนไทยอย่างเป็นทางการ ในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ โดยนายชุยฯ ได้เดินทางพร้อมด้วยนางฉั่น หอยฝ่าน รัฐมนตรีด้านบริหารและยุติธรรม นายถ่าม จอนเหว่ง รัฐมนตรีด้านสังคมและวัฒนธรรม สมาชิกสภาบริหาร และเจ้าหน้าที่ระดับสูงที่เกี่ยวข้องของมาเก๊า

เมื่อวันที่ ๙ พฤษภาคม ๒๕๖๑ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้เป็นประธานการพบหารือและเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารกลางวันเพื่อเป็นเกียรติแก่นายชุยฯ และคณะที่กระทรวงการต่างประเทศ โดยมีนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม นางนันทวัลย์ ศกุนตนาค ปลัดกระทรวงพาณิชย์ นายนรภัทร ปลอดทอง ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ต และผู้บริหารระดับสูงจากกระทรวงวัฒนธรรม กระทรวงสาธารณสุข กระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬา สำนักงานคณะกรรมการนโยบายการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก สำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุน และการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทยเข้าร่วม นอกจากนี้ นายชุยฯ ได้ร่วมเป็นสักขีพยานการลงนามในบันทึกความเข้าใจเพื่อการสถาปนาความสัมพันธ์ฉันมิตรระหว่างจังหวัดภูเก็ตและเขตบริหารพิเศษมาเก๊า ที่กระทรวงการต่างประเทศด้วย

เมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้นำนายชุยฯ และคณะเข้าเยี่ยมคารวะพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และในช่วงบ่ายนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้นำนายชุยฯ และคณะเข้าพบหารือกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนทัศนะต่อแนวทางความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายมีศักยภาพระหว่างกัน ได้แก่ ด้านการค้า การลงทุน ท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา สาธารณสุข การแพทย์แผนจีน อุตสาหกรรมสร้างสรรค์ กีฬาและเทคโนโลยีระดับสูง และฝ่ายไทยได้เชิญชวนนักลงทุนมาเก๊าให้มาลงทุนในพื้นที่ระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – ECC) และให้นำเข้าสินค้าจากไทยมากขึ้นโดยเฉพาะสินค้าเกษตร และเครื่องประดับอัญมณี และสินค้าตกแต่งบ้าน นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือแนวทางส่งเสริมความร่วมมือเชิงยุทธศาสตร์กับกรอบความร่วมมือของจีน ได้แก่ ความร่วมมือมณฑลกวางตุ้ง – ฮ่องกง – มาเก๊า (Guangdong – Hong Kong – Macao Greater Bay Area : GBA) ความร่วมมือในพื้นที่สามเหลี่ยมลุ่มแม่น้ำจูเจียง (Pan – Pearl River Delta : PPRD) และภายใต้ข้อริเริ่ม “หนึ่งแถบ หนึ่งเส้นทาง” (Belt and Road Initiative – BRI) ขณะเดียวกัน ฝ่ายมาเก๊าแจ้งความพร้อมที่จะเป็นเวที (platform) ให้กับไทยในการเข้าสู่จีนตอนใต้และเชื่อมไทยกับประเทศที่ใช้ภาษาโปรตุเกส

นอกจากนี้ ในช่วงการเยือน รัฐบาลมาเก๊าได้จัดงานเวทีหารือการแพทย์แผนจีนและงานเวทีส่งเสริมด้านเศรษฐกิจ การเงิน และนิทรรศการภาพถ่าย และมีการลงนามในบันทึกความเข้าใจระหว่างกรมส่งเสริมการค้าระหว่างประเทศกับสถาบันส่งเสริมการค้าและการลงทุนมาเก๊า (Macao Trade and Investment Promotion Institute – IPIM) และภาคเอกชนของทั้งสองฝ่ายด้านการค้าและการท่องเที่ยวรวม ๕ ฉบับ

อนึ่ง นายชุยฯ ดำรงตำแหน่งผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษมาเก๊าเป็นคนที่ ๒ โดยการเยือนไทยในครั้งนี้นับเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของนายชุยฯ ในฐานะผู้บริหารสูงสุดเขตบริหารพิเศษมาเก๊า