ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเดินทางเยือนไทย  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นเดินทางเยือนไทย

เมื่อวันที่ ๒๖ - ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ นายทะโร โคโนะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น ได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อร่วมเป็นเจ้าภาพการประชุม Conference on Cooperation among East Asian Countries for Palestinian Development (CEAPAD) ระดับรัฐมนตรี ครั้งที่ ๓ กับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เมื่อวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพฯ
 
ในระหว่างการเยือน นายโคโนะได้พบหารือทวิภาคีกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในช่วงเช้าวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ ซึ่งทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคี ตลอดจนประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ เช่น การเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ระหว่างกัมพูชา ลาว เมียนมา ไทย และเวียดนาม ซึ่งไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ และในกรอบความร่วมมือ ลุ่มน้ำโขงกับญี่ปุ่น (Mekong-Japan) ที่ญี่ปุ่นจะเป็นเจ้าภาพการประชุมสุดยอดภายในปีนี้ การทำหน้าที่ประธานอาเซียน ของไทย ปี ๒๕๖๒ รวมถึงสถานการณ์ในรัฐยะไข่และคาบสมุทรเกาหลี
 
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้มอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวในภูมิภาคคันไซ จำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ เยน หรือประมาณ ๙๐๐,๐๐๐ บาท ผ่านรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น เพื่อแสดงความเสียใจต่อความสูญเสียในนามรัฐบาลไทยด้วย
 
​นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่นได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๒๗ มิถุนายน ๒๕๖๑ เวลา ๑๖.๓๐ น. ก่อนจะเดินทางออกจากประเทศไทย