ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเดินทางเยือนไทย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีเดินทางเยือนไทย

เมื่อวันที่ ๑ - ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ นางคัง คยอง-ฮวา รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้เดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศในโอกาสฉลองครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลี

ในช่วงเช้าวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้พบหารือทวิภาคีกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ที่กระทรวงการต่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องร่วมกันขับเคลื่อนความร่วมมือหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างกันอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้น ทั้งด้านการเมืองความมั่นคง ด้านเศรษฐกิจการค้าการลงทุน ด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยี และด้านสังคมวัฒนธรรม โดยได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีในสาขาต่าง ๆ อาทิ การค้าการลงทุน วิสาหกิจขนาดกลางและขนาดย่อม และการศึกษา ตลอดจนความร่วมมือในภูมิภาค โดยเฉพาะอย่างยิ่ง การเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง ภายใต้กรอบยุทธศาสตร์ความร่วมมือทางเศรษฐกิจ อิรวดี-เจ้าพระยา-แม่โขง (ACMECS) ซึ่งไทยได้เป็นเจ้าภาพการประชุมระดับผู้นำ ครั้งที่ ๘ เมื่อวันที่ ๑๕ - ๑๖ มิถุนายน ๒๕๖๑ และในกรอบความร่วมมือลุ่มน้ำโขงกับสาธารณรัฐเกาหลี (Mekong-ROK Cooperation) รวมทั้งในกรอบอาเซียนที่ไทยจะรับหน้าที่ประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒ ด้วย

นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองยังได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับประเด็นภูมิภาคและระหว่างประเทศ เช่น สถานการณ์บนคาบสมุทรเกาหลี โดยรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีต่อพัฒนาการเชิงบวก และกล่าวชื่นชมความพยายามในการส่งเสริมสันติภาพอย่างถาวรบนคาบสมุทรเกาหลีของรัฐบาลสาธารณรัฐเกาหลี รวมทั้งบทบาทของประธานาธิบดีมุน แช-อิน ของสาธารณรัฐเกาหลีด้วย 

อนึ่ง ในวันที่ ๒ กรกฎาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐเกาหลีได้เข้าเยี่ยมคารวะนายกรัฐมนตรีที่ทำเนียบรัฐบาลด้วย