ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบอุทกภัยทางภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว

     จากเหตุการณ์อุทกภัยซึ่งเกิดจากฝนตกหนักต่อเนื่องในพื้นที่แขวงภาคใต้ของสาธารณรัฐประชาธิปไตยประชาชนลาว (สปป. ลาว) ส่งผลให้เกิดอุทกภัยที่แขวงจำปาสักและแขวงอัตตะปือในวันที่ ๒๓ กรกฎาคม ๒๕๖๑ จนมีผู้เสียชีวิตอย่างน้อย ๗ คน ประชาชนสูญหลายจำนวนหลายร้อยคน และกลายเป็นผู้ไร้ที่อยู่กว่า ๖,๖๐๐ คน (สถานะ ณ วันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑)

     รัฐบาลไทยในฐานะมิตรประเทศและเพื่อนบ้านใกล้ชิดกับ สปป. ลาว ได้แสดงความเสียใจต่อเหตุการณ์ดังกล่าว โดยเมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๑ พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อความสารถึง ฯพณฯ นายทองลุน สีสุลิด นายกรัฐมนตรี สปป. ลาว และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีข้อความสารถึง ฯพณฯ นายสะเหลิมไซ กมมะสิด รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สปป. ลาว แสดงความเสียใจต่อรัฐบาลและประชาชนลาวที่รับผลกระทบจากอุทกภัยดังกล่าว และแสดงความพร้อมและความมุ่งมั่นช่วยเหลือ สปป. ลาว อย่างเต็มที่ให้ก้าวพ้นวิกฤติการณ์ในครั้งนี้โดยเร็ว

     ในวันนี้ (วันที่ ๒๕ กรกฎาคม ๒๕๖๑) นายกรัฐมนตรีได้มอบเงินช่วยเหลือฉุกเฉินเบื้องต้นให้แก่ สปป. ลาว จำนวน ๕ ล้านบาท หรือประมาณ ๑,๓๐๐ ล้านกีบ ให้แก่นายแสง สุขะทิวง เอกอัครราชทูต สปป. ลาว ประจำประเทศไทย ณ ห้องสีม่วง ทำเนียบรัฐบาล เพื่อแสดงความห่วงใยและน้ำใจของประเทศไทยต่อรัฐบาล สปป. ลาว และผู้ประสบภัยจากเหตุการณ์อุทกภัยในครั้งนี้

     นอกจากนี้ ในเบื้องต้น นายเกียรติคุณ ชาติประเสริฐ เอกอัครราชทูต ณ เวียงจันทน์ ได้มอบเงินช่วยเหลือเบื้องต้นจำนวน ๕ แสนบาท ของสถานเอกอัครราชทูตฯ บริษัทและประชาชนไทยที่อาศัยใน สปป. ลาว แก่ผู้แทนรัฐบาล สปป.ลาว นอกจากนี้ นายวรวุฒิ พงษ์ประภาพันธ์ กงสุลใหญ่ ณ แขวงสะหวันนะเขต ได้มอบสิ่งของยังชีพมูลค่ากว่า ๑ แสนบาท จากสถานกงสุลใหญ่ฯ บริษัทและประชาชนไทยในแขวงภาคใต้ของ สปป. ลาว แก่แขวงอัตตะปือเพื่อเป็นการบรรเทาทุกข์ฉุกเฉินในเบื้องต้นแล้วด้วย

     ทั้งนี้ กระทรวงการต่างประเทศ กระทรวงมหาดไทย กระทรวงกลาโหม กระทรวงสาธารณสุข สภากาชาดไทย และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องได้หารือเพื่อระดมความช่วยเหลือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามความต้องการของฝ่ายลาวเพื่อจัดส่งสิ่งของบรรเทาทุกข์แก่ผู้ประสบอุทกภัยในโอกาสแรก