ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เกาะลอมบอกของอินโดนีเซีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : นายกรัฐมนตรีมอบเงินช่วยเหลือผู้ประสบภัยแผ่นดินไหวที่เกาะลอมบอกของอินโดนีเซีย

          เมื่อวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๑ เวลา ๑๓.๓๐ น. ณ ห้องสีม่วง ตึกไทยคู่ฟ้า ทำเนียบรัฐบาล พลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มอบเงินจำนวน ๓,๐๐๐,๐๐๐ บาท (ประมาณ 90,000 ดอลลาร์สหรัฐ) ในนามรัฐบาลไทยให้แก่นายอะฮ์มัด รุซดี เอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เพื่อสนับสนุนการให้ความช่วยเหลือและแสดงความห่วงใยของรัฐบาลและประชาชนชาวไทยต่อชาวอินโดนีเซียที่ประสบภัยแผ่นดินไหวครั้งใหญ่ที่เกาะลอมบอกของอินโดนีเซีย เมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑ และวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ โดยเหตุแผ่นดินไหวเมื่อวันที่ ๕ สิงหาคม ๒๕๖๑ ทำให้มีผู้เสียชีวิตแล้วอย่างน้อย ๕๖๓ คน บาดเจ็บอย่างน้อย ๗,๑๔๕ คน บ้านเรือนเสียหายกว่า ๗๓,๘๔๓ หลัง และมีผู้ไร้ที่อยู่อาศัยกว่า ๔๓๑,๔๑๖ คน (สถานะวันที่ ๒๖ สิงหาคม ๒๕๖๑) โดยนายกรัฐมนตรีและนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีข้อความสารแสดงความเสียใจต่อเหตุแผ่นดินไหวดังกล่าวถึงประธานาธิบดีอินโดนีเซียและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย ตามลำดับ ด้วยแล้ว

          ในโอกาสนี้ นายกรัฐมนตรียังได้มอบสารถึงประธานาธิบดีอินโดนีเซียผ่านเอกอัครราชทูตอินโดนีเซียประจำประเทศไทย เพื่อขอบคุณรัฐบาลอินโดนีเซียที่ได้ให้การสนับสนุนรัฐบาลไทยในการช่วยเหลือนักท่องเที่ยวไทยจำนวน ๒๑๖ คนออกจากพื้นที่เสี่ยงภัยบนภูเขาไฟรินจานีได้อย่างปลอดภัยภายหลังเหตุแผ่นดินไหวที่เกาะลอมบอกเมื่อวันที่ ๒๙ กรกฎาคม ๒๕๖๑