ข่าวเด่น : การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย

เมื่อวันที่ 10 มกราคม 2562 นางมาริส เพย์น รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศเครือรัฐออสเตรเลีย เดินทางเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ 
 
ระหว่างการเยือนดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลียได้เข้าเยี่ยมคาระพลอากาศเอก ประจิน จั่นตอง รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงยุติธรรม ที่ทำเนียบรัฐบาล โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะขยายความร่วมมือด้านความมั่นคง โดยเฉพาะด้านการต่อต้านการก่อการร้ายและอาชญากรรมข้ามชาติ การป้องกันและปราบปรามยาเสพติด และการต่อต้านการค้ามนุษย์ นอกจากนี้ รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลียแสดงความพร้อมที่จะสนับสนุนการเป็นประธานอาเซียนของไทยอย่างเต็มที่ ต่อจากนั้นรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลียได้ร่วมลงนามบันทึกความเข้าใจว่าด้วยความร่วมมือทางไซเบอร์และดิจิทัลระหว่างรัฐบาลแห่งราชอาณาจักรไทยและรัฐบาลออสเตรเลียกับนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม ซึ่งเป็นการวางกรอบที่สำคัญสำหรับความร่วมมือด้านดิจิทัลและไซเบอร์ระหว่างทั้งสองประเทศต่อไป
 
ต่อจากนั้น รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลียได้เข้าพบหารือทวิภาคีกับนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยทั้งสองฝ่ายแสดงความยินดีต่อความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและยาวนานระหว่างไทยกับออสเตรเลีย รวมทั้งเห็นพ้องที่จะกระชับหุ้นส่วนความร่วมมือด้านการส่งเสริมความเชื่อมโยงทางสังคมและวัฒนธรรม ความมั่นคงทางด้านไซเบอร์ การต่อต้านอาชญากรรมข้ามชาติ การบริหารจัดการชายแดน และการค้ามนุษย์ ทั้งในกรอบทวิภาคีและอาเซียน

ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลียยังแสดงความชื่นชมแนวคิดหลักของการเป็นประธานอาเซียนของไทย ซึ่งเน้นความเป็นหุ้นส่วนเพื่อความยั่งยืน และจะร่วมมือกันในการเจรจา RCEP ให้สำเร็จลุล่วงภายในปี 2562 นี้ ทั้งนี้ ฝ่ายออสเตรเลียยังได้กล่าวย้ำความประสงค์ที่จะเข้าเป็นหุ้นส่วนเพื่อการพัฒนาของ ACMECS และแสดงความสนใจที่จะร่วมพัฒนาความเชื่อมโยงทั้งทางกายภาพและทางไซเบอร์ในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง

ทั้งสองฝ่ายยังได้หารือเกี่ยวกับประเด็นความมั่นคงในภูมิภาคซึ่งเป็นความสนใจและผลประโยชน์ร่วมกัน รวมทั้งหารือเกี่ยวกับแนวคิดอินโด - แปซิฟิก และแนวคิดของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในเรื่องการขยายภาคี Treaty of Amity of Cooperation in Southeast Asia (TAC) มากขึ้นเพื่อนำไปสู่การส่งเสริมเสถียรภาพและความสัมพันธ์ ซึ่งฝ่ายออสเตรเลียแสดงความสนใจและรับจะไปพิจารณาต่อไป และประเด็นความร่วมมือเพื่อการพัฒนาเพื่อนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายการพัฒนาที่ยั่งยืนของสหประชาชาติ

การเยือนไทยของรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลียครั้งนี้เป็นการเยือนไทยเป็นครั้งแรกของนางเพย์นในฐานะรัฐมนตรีว่าการต่างประเทศออสเตรเลีย โดยสะท้อนถึงการเป็นหุ้นส่วนที่ใกล้ชิดระหว่างไทยกับออสเตรเลีย รวมทั้งมีส่วนสำคัญในการกระชับความสัมพันธ์อันยาวนานถึง 66 ปีระหว่างทั้งสองประเทศให้แนบแน่นยิ่งขึ้นเพื่อความมั่นคง มั่งคั่ง และการพัฒนาที่ยั่งยืนของทั้งสองประเทศและภูมิภาคต่อไป