ข่าวเด่น : การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวเด่น : การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย

เมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือกับดาโตะ ไซฟุดดิน อับดุลละฮ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ในโอกาสเยือนไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๑๘ - ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของทั้งสองประเทศยินดีที่ความสัมพันธ์ไทย - มาเลเซียมีความใกล้ชิด มีพลวัตและมีความคืบหน้าอย่างเป็นรูปธรรมมากขึ้นหลังการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อวันที่ ๒๔ - ๒๕ ตุลาคม ๒๕๖๑

ไทยและมาเลเซียเห็นชอบให้ขยายเวลาทําการของด่านศุลกากรสะเดา - ด่านศุลกากรบูกิตกายูฮิตัมเป็น ๒๔ ชั่วโมงสำหรับการขนส่งสินค้าโดยรถบรรทุก ซึ่งจะเริ่มในวันที่ ๑ เมษายน ๒๕๖๒ และจะทดลองเป็นเวลา ๓ เดือน การขยายเวลาเปิดด่านฯ ดังกล่าวจะช่วยอำนวยความสะดวกในการขนส่งสินค้าข้ามพรมแดนและเพิ่มมูลค่าการค้าไทย - มาเลเซีย ให้มากขึ้นซึ่งจะเป็นประโยชน์อย่างเป็นรูปธรรมต่อผู้ประกอบการและประชาชนของทั้งสองฝ่าย

ไทยขอให้มาเลเซียพิจารณาสร้างถนน ๑ กิโลเมตรในเขตแดนของมาเลเซียเพื่อเชื่อมโยงส่วนขยายของด่านสะเดากับด่านบูกิตกายูฮิตัม ซึ่งทั้งสองฝ่ายจะได้รับประโยชน์ร่วมกันเรื่องความเชื่อมโยงเส้นทางคมนาคมที่ไร้รอยต่อระหว่างภาคใต้ของไทยกับท่าเรือปีนังของมาเลเซีย

มาเลเซียสนับสนุนบทบาทของไทยเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน โดยเฉพาะในฐานะประธานอาเซียนและการก่อตั้ง ASEAN Center for Sustainable Development Studies and Dialogue (ACSDSD) ที่ประเทศไทยในปีนี้ มาเลเซียให้ความสำคัญกับเรื่องการพัฒนาที่ยั่งยืน และได้บรรจุไว้ในแผนพัฒนาประเทศ ฉบับที่ ๑๑ (ค.ศ. ๒๐๑๖ - ๒๐๒๐) นอกจากนั้น ทั้งสองฝ่ายจะหารือเรื่องการมีความร่วมมือที่เป็นรูปธรรมในด้านนี้ต่อไป

ไทยแสดงความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - มาเลเซีย ครั้งที่ ๑๔ ในเดือนมิถุนายน ๒๕๖๒ และมาเลเซียแสดงความพร้อมเป็นเจ้าภาพการประชุมประจำปี (Annual Consultation) ครั้งที่ ๗ ซึ่งนายกรัฐมนตรีทั้งสองฝ่ายจะเป็นประธานร่วมในช่วงครึ่งหลังของปี ๒๕๖๒