ข่าวสารนิเทศ : ผลการลงทะเบียนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ผลการลงทะเบียนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร

กระทรวงการต่างประเทศขอแจ้งผลการลงทะเบียนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร ดังนี้

จากข้อมูลของสำนักบริหารการทะเบียน กรมการปกครอง นับตั้งแต่วันที่ ๒๘ มกราคม ๒๕๖๒ ซึ่งเป็นวันแรกของการเปิดระบบลงทะเบียนการเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร จนถึงวันที่ ๑๙ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ เวลา ๒๔.๐๐ น. มีประชาชนคนไทยที่ได้ลงทะเบียนกับสถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ไทยทั่วโลก และสำนักงานการค้าและเศรษฐกิจไทย เพื่อขอใช้สิทธิเลือกตั้งนอกราชอาณาจักร รวม ๙๔ แห่ง จำนวน ๑๑๙,๑๘๔ ราย โดยแบ่งออกเป็น ๘ อันดับ ได้แก่

ลำดับที่

สำนักงาน

ยอดลงทะเบียน
ปี พ.ศ. ๒๕๖๒

ยอดลงทะเบียน
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

ยอดใช้สิทธิ
ปี พ.ศ. ๒๕๕๗

๑.

สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์

๑๐,๒๕๖

๓,๖๙๕

๖๒๗

๒.

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงลอนดอน

๗,๙๒๖

๔,๐๙๐

๒,๑๒๖

๓.

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงโตเกียว

๖,๐๔๘

๔,๑๗๑

๑,๐๐๕

๔.

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงแคนเบอร์ร่า

๕,๙๒๗

๒,๓๖๘

๖๒๗

๕.

สถานกงสุลใหญ่
ณ นครลอสแอนเจลิส

๕,๖๖๘

๗,๙๒๓

๒,๗๔๒

๖.

สถานเอกอัครราชทูต ณ สิงคโปร์

๔,๗๖๓

๑๐,๒๕๙

๒,๗๑๑

๗.

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์

๔,๑๓๙

๒,๗๘๗

๒๗๑

๘.

สถานเอกอัครราชทูต
ณ กรุงวอชิงตัน

๔,๑๒๒

๒,๘๑๖  

๙๑๘


สถานเอกอัครราชทูตและสถานกงสุลใหญ่ที่มีจำนวนผู้ลงทะเบียนขอใช้สิทธิเพิ่มขึ้นจากจำนวนผู้ลงทะเบียนฯ เมื่อปี ๒๕๕๗ มีจำนวน ๓๗ แห่ง ได้แก่ (๑) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงกัวลาลัมเปอร์ (๒) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา (๓) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงมะนิลา (๔) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย (๕) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโฮจิมินห์ (๖) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโตเกียว (๗) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครโอซากา (๘) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง (๙) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองกว่างโจว (๑๐) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครคุนหมิง (๑๑) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเซี่ยงไฮ้ (๑๒) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครเฉิงตู (๑๓) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองเซี่ยเหมิน (๑๔) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซีอาน (๑๕) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครหนานหนิง (๑๖) สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองชิงต่าว (๑๗) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงโซล (๑๘) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงแคนเบอร์รา (๑๙) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครซิดนีย์ (๒๐) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงธากา (๒๑) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอิสลามาบัด (๒๒) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเตหะราน (๒๓) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอัสตานา (๒๔) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงไนโรบี (๒๕) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงอันตานานาริโว (๒๖) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปารีส (๒๗) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลอนดอน (๒๘) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูคาเรสต์ (๒๙) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงบูดาเปสต์ (๓๐) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอร์ซอ (๓๑) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงออสโล (๓๒) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเฮก (๓๓) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงวอชิงตัน (๓๔) สถานกงสุลใหญ่ ณ นครนิวยอร์ก (๓๕) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงซันติอาโก (๓๖) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเม็กซิโก (๓๗) สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงลิมา