ข่าวสารนิเทศ : สารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และสารแสดงความเสียใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : สารแสดงความเสียใจจากนายกรัฐมนตรีถึงนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และสารแสดงความเสียใจจากรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศถึงรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา

ตามที่ได้มีเหตุการณ์ระเบิดก่อการร้ายต่อเนื่องในหลายพื้นที่ของศรีลังกาเมื่อวันที่ ๒๑ เมษายน ๒๕๖๒ ส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและได้รับบาดเจ็บเป็นจำนวนมาก 
 
พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้มีข้อความสารถึงนายรานิล วิกรมสิงเห นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา และนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้มีข้อความสารถึงนายติลัก มารปณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
 
๑. ข้อความสารจากพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ถึงนายรานิล วิกรมสิงเห นายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
 
Excellency,
 
It is with deep shock and sorrow that I have learnt of the terrible explosions that occurred in the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on 21 April 2019. On behalf of the Royal Thai Government and people of the Kingdom of Thailand, I extend to Your Excellency and the people of the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka my sincere condolences and deepest sympathy for this dreadful event. My thoughts and prayers are with the bereaved families of the victims during this difficult time and I wish a speedy recovery for those injured.
 
In this moment of bereavement, the Royal Thai Government stands in solidarity with the Government of Sri Lanka and her people and joins the international community in strongly condemning this hideous act of violence against innocent people.
 
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
 
General Prayut Chan-o-cha (Ret.)
Prime Minister of the Kingdom of Thailand
 
๒. ข้อความสารจากนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ถึงนายติลัก มารปณะ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐสังคมนิยมประชาธิปไตยศรีลังกา
 
Excellency,
 
I am suddenly shocked and saddened to learn of the series of horrific explosions that occurred in the Democratic Socialist Republic of Sri Lanka on 21 April 2019. In this moment of mourning, I wish to extend my deepest sympathy and condolences to Your Excellency and to the bereaved families of those innocent people who lost their lives as well as those who were injured in this dreadful event.
 
Thailand joins the international community in strongly condemning this despicable act of violence and stands in solidarity with the Government of Sri Lanka and her people during this very difficult time.
 
Accept, Excellency, the renewed assurances of my highest consideration.
 
Don Pramudwinai
Minister of Foreign Affairs of the Kingdom of Thailand