ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ ๒ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : นายกรัฐมนตรีมีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ ๒

พลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี มีกำหนดเดินทางเข้าร่วมการประชุมเวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Forum - BRF) ครั้งที่ ๒ ระหว่างวันที่ ๒๖ - ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ภายใต้หัวข้อ “ข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง: สร้างอนาคตที่สดใสยิ่งขึ้นร่วมกัน” ที่กรุงปักกิ่ง สาธารณรัฐประชาชนจีน พร้อมด้วยนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ นายอาคม เติมพิทยาไพสิฐ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงคมนาคม และนายพิเชฐ ดุรงคเวโรจน์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงดิจิทัลเพื่อเศรษฐกิจและสังคม และนางสาวชุติมา บุณยประภัศร รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงพาณิชย์      

การประชุม BRF ครั้งที่ ๒ จะมีผู้นำจาก ๓๘ ประเทศเข้าร่วม โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นเวทีหารือกำหนดทิศทางการดำเนินงานของข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง (Belt and Road Initiative - BRI) เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการพัฒนาที่ยั่งยืนระหว่างประเทศ BRI ในด้านต่าง ๆ เช่น การเสริมสร้างความเชื่อมโยงด้วยการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานและการประสานงานด้านกฎระเบียบ การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ และความยั่งยืนในทุกมิติ ซึ่งจะช่วยส่งเสริมการค้า การลงทุน การขนส่ง และการท่องเที่ยวระหว่างกัน ทั้งนี้ จะมีการรับรองแถลงการณ์ร่วมของการประชุมผู้นำโต๊ะกลมของการประชุม BRF ครั้งที่ ๒ ด้วย

ในวันที่ ๒๖ เมษายน ๒๕๖๒ ในช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมพิธีเปิดการประชุมข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ ๒ และกล่าวถ้อยแถลงในการประชุมระดับสูง (High Level Meeting) โดยจะเน้นบทบาทของไทยในฐานะประธานอาเซียนที่พร้อมจะร่วมมือกับจีนในการส่งเสริมความเชื่อมโยงในทุกมิติ จากนั้น ในช่วงบ่าย นายกรัฐมนตรีมีกำหนดการหารือทวิภาคีกับนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีจีน และนายหลี่ เค่อเฉียง นายกรัฐมนตรีจีน ก่อนที่จะเข้าร่วมงานเลี้ยงอาหารค่ำอย่างเป็นทางการซึ่งประธานาธิบดีสี จิ้นผิง และภริยาเป็นเจ้าภาพ

ในวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๒ ช่วงเช้า นายกรัฐมนตรีจะเข้าร่วมการประชุมผู้นำโต๊ะกลม (Roundtable Meeting) เวทีข้อริเริ่มสายแถบและเส้นทาง ครั้งที่ ๒ และจะกล่าวถ้อยแถลงในช่วงแรกภายใต้หัวข้อ “ส่งเสริมความเชื่อมโยงเพื่อแสวงหาช่องทางใหม่สำหรับการเติบโต” ซึ่งจะแสดงวิสัยทัศน์ของไทยเพื่อการขับเคลื่อน BRI เช่น การเน้นการพัฒนาศักยภาพการแข่งขันของธุรกิจ การอำนวยความสะดวกทางการค้าและการลงทุน การจัดตั้งแหล่งเงินทุนที่ยั่งยืน ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์  เป็นต้น 

ก่อนหน้านี้ ในวันที่ ๒๕ เมษายน ๒๕๖๒ รัฐบาลจีนจัดกิจกรรมการประชุม Thematic Forum และการประชุม BRF CEO Conference ซึ่งเป็นเวทีการประชุมระดับรัฐมนตรีและผู้บริหารองค์กรระหว่างประเทศ  ซึ่งนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมและกล่าวสุนทรพจน์ในหัวข้อ “ความเชื่อมโยงทางนโยบาย” ด้วย

ข้อริเริ่ม BRI เป็นนโยบายเชิงยุทธศาสตร์ของจีน โดยมีการประกาศครั้งแรกเมื่อปี ๒๕๕๖ และมีเป้าหมายเพื่อส่งเสริมความเชื่อมโยงของภูมิภาคเอเชีย ยุโรป และแอฟริกา ตามแนวเส้นทางเศรษฐกิจสายไหมในอดีตกาล ส่งเสริมการพัฒนาเศรษฐกิจที่ยั่งยืนผ่านการค้าการลงทุน และโครงการความเชื่อมโยงต่าง ๆ เพื่อนำไปสู่การขยายตัวของเศรษฐกิจจีนและภูมิภาค ปัจจุบันมี ๑๒๒ ประเทศและ ๒๙ องค์การระหว่างประเทศเข้าร่วม