ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอิสลาม ครั้งที่ 14 ที่เมืองเจดดาห์ ซาอุดีอาระเบีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอิสลาม ครั้งที่ 14 ที่เมืองเจดดาห์ ซาอุดีอาระเบีย

เมื่อวันที่ ๒๙ - ๓๐ พฤษภาคม ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะผู้แทนพิเศษของนายกรัฐมนตรี ได้เข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเพื่อเตรียมการสำหรับการประชุมสุดยอดอิสลาม (Islamic Summit Conference) ครั้งที่ ๑๔ ขององค์การความร่วมมืออิสลาม (Organisation of Islamic Cooperation: OIC) ที่เมืองเจดดาห์ ราชอาณาจักรซาอุดีอาระเบีย

 

การประชุมสุดยอดอิสลามในครั้งนี้จัดขึ้นภายใต้หัวข้อ “Hand in Hand toward the Future” มีผู้แทนเข้าร่วมจาก ๕๗ ประเทศสมาชิก และ ๕ ประเทศผู้สังเกตการณ์ รวมถึงจากองค์กรระหว่างประเทศอื่น ๆ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อหารือเกี่ยวกับสถานการณ์ต่าง ๆ ที่ส่งผลกระทบต่อเสถียรภาพและความมั่นคงของภูมิภาคตะวันออกกลาง และประเด็นอื่น ๆ ที่อยู่ในความสนใจของโลกมุสลิม

 

ในช่วงการประชุมดังกล่าว รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้พบหารือทวิภาคีกับผู้แทนประเทศต่าง ๆ ประกอบด้วย (๑) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบาห์เรน โดยทั้งสองฝ่ายยืนยันที่จะส่งเสริมและกระชับความสัมพันธ์ในด้านต่าง ๆ ให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งฝ่ายบาห์เรนแสดงความสนใจที่จะมีปฏิสัมพันธ์กับอาเซียนเพิ่มขึ้น (๒) รัฐมนตรีแห่งรัฐด้านกิจการต่างประเทศของซาอุดีอาระเบีย โดยหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือในในกรอบอาเซียน และความสัมพันธ์ทวิภาคีระหว่างกัน (๓) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ โดยทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาชาวโรฮีนจา และ (๔) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศอินโดนีเซีย โดยได้หารือเกี่ยวกับความร่วมมือในกรอบอาเซียนในการให้ความช่วยเหลือชาวโรฮีนจา