ข่าวสารนิเทศ : งาน MFA CEO Forum with Dusit International ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : งาน MFA CEO Forum with Dusit International

กรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดจัดงาน MFA CEO Forum ครั้งที่ ๑๘ ภายใต้หัวข้อ “MFA CEO Forum with Dusit International : Empowering Thai Hospitality to Global Sustainability” ในวันที่ ๑๐ มิถุนายน ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ – ๑๕.๓๐ น. ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยได้รับเกียรติจากนางสาวศุภจี สุธรรมพันธุ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร กลุ่มบริษัท ดุสิตธานี จำกัด (มหาชน) เป็นองค์ปาฐก เพื่อแสดงวิสัยทัศน์ นโยบาย และการก้าวไปเบื้องหน้าของบริษัทฯ และมีนายอรรถยุทธ์ ศรีสมุทร รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นประธานกล่าวเปิดงานฯ
 
งาน MFA CEO Forum เป็นเวทีพิเศษ จัดขึ้นโดยกรมเศรษฐกิจระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ตั้งแต่ปี ๒๕๕๙ เพื่อสร้างโอกาสให้บริษัทชั้นนำของประเทศเป็นที่รู้จักของเอกอัครราชทูตและคณะทูตานุทูตต่างประเทศที่ประจำการในประเทศไทย รวมถึงหน่วยงานด้านเศรษฐกิจต่างชาติในประเทศไทยด้วย งานฯ ดังกล่าวจัดขึ้นภายใต้แนวคิด “บทบาทของเอกชนในประเทศไทยบนเวทีเศรษฐกิจโลก เพื่อการพัฒนาอย่างยั่งยืน” ที่ผ่านมามีการจัดงานมาแล้ว ๑๗ ครั้ง มีผู้บริหารระดับสูงจากเครือบริษัทชั้นนำของไทยและต่างประเทศให้เกียรติเป็นองค์ปาฐก อาทิ เครือเจริญโภคภัณฑ์ สยามพิวรรธน์ ปตท. อิตัลไทย ไมเนอร์ กรุ๊ป อาลีบาบา แอร์บัส เซ็นทรัลกรุ๊ป กลุ่มอมตะ ไทยเบฟเวอเรจ บ้านปู ไทยยูเนี่ยนกรุ๊ป โรงพยาบาลบำรุงราษฎร์ และ Indorama Ventures เป็นต้น
 
งาน MFA CEO Forum ช่วยส่งเสริมศักยภาพการแข่งขันของภาคเอกชนไทยกับนานาประเทศ ผ่านการเปิดโอกาสการสร้างเครือข่ายและขยายความร่วมมือทางเศรษฐกิจของเอกชนไทยกับต่างประเทศ และยังเป็นเวทีสำคัญของความร่วมมือระหว่างภาครัฐกับเอกชนไทยที่จะร่วมกันเสริมสร้างภาพลักษณ์และความเชื่อมั่นต่อเศรษฐกิจไทยในสายตาชาวต่างประเทศตามแนวทางการทูตเชิงเศรษฐกิจ (Economic Diplomacy) ของกระทรวงการต่างประเทศอีกด้วย