ข่าวสารนิเทศ : คณะเยาวชนและผู้ปกครองในโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ ๑๒ เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกระทรวงฯ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : คณะเยาวชนและผู้ปกครองในโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ ๑๒ เข้าเยี่ยมคารวะผู้บริหารกระทรวงฯ

เมื่อวันที่ ๑ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ ได้ให้การตอบรับคณะเยาวชนและผู้ปกครองในโครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ ครั้งที่ ๑๒ พร้อมทั้งเป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารเย็นแก่คณะ ณ วิเทศสโมสร กระทรวงการต่างประเทศ โดยในปีนี้มีเยาวชนและผู้ปกครองเข้าร่วมโครงการจำนวนกว่า ๒๐๐ คน จาก ๕ รัฐ ได้แก่ แคลิฟอร์เนีย เท็กซัส เนวาดา เนแบรสกา และแอริโซนา
 
ในโอกาสนี้ คณะเยาวชนและผู้ปกครองที่เข้าร่วมโครงการฯ ได้ร่วมลงนามถวายพระพรชัยมงคลแด่พระบาทสมเด็จพระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว เนื่องในโอกาสวันเฉลิมพระชนมพรรษา ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒
 
รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวต้อนรับคณะเยาวชนไทยและผู้ปกครอง และแสดงความยินดีกับความสำเร็จของโครงการฯ ซึ่งดำเนินมาเป็นเวลาถึง ๓๐ ปี ซึ่งถือเป็นหนึ่งกิจกรรมที่มีบทบาทสำคัญในการช่วยหล่อหลอมความเป็นไทยในหมู่เยาวชนไทยรุ่นใหม่ที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกา ให้เกิดความรู้ความเข้าใจวิถีชีวิตความเป็นไทย มีความรักและความผูกพันต่อแผ่นดินแม่ และนำประสบการณ์ไปแบ่งปันให้กับผู้อื่น โดยเฉพาะเพื่อนชาวอเมริกัน ซึ่งจะช่วยส่งเสริมความสัมพันธ์ในระดับประชาชน
 
โครงการเยาวชนไทยในสหรัฐอเมริกาเยือนแผ่นดินแม่ จัดขึ้นโดยมูลนิธิโครงการเยาวชนไทยเยือนแผ่นดินแม่ โดยได้รับการสนับสนุนจาก Asian Thai American Youth Heritage Center และสถานกงสุลใหญ่ ณ นครลอสแอนเจลิส โดยนำเยาวชนไทยที่เกิดและเติบโตในสหรัฐอเมริกาเยือนประเทศไทย เพื่อเรียนรู้วิถีชีวิต วัฒนธรรมและประเพณีอันดีงามของไทย ทัศนศึกษาสถานที่สำคัญทางประวัติศาสตร์ รวมทั้งทำกิจกรรมบำเพ็ญประโยชน์ต่าง ๆ ทั้งนี้ โครงการฯ จัดขึ้นทุก ๒ ปี โดยในปีนี้จัดขึ้นเป็นครั้งที่ ๑๒ ระหว่างวันที่ ๒๙ มิถุนายน – ๑๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒