ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับนายไมเคิล ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศหารือทวิภาคีกับนายไมเคิล ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา

          เมื่อวันที่ ๑ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ พบหารือ ทวิภาคีกับนายไมเคิล ปอมเปโอ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกา ในระหว่างการเยือนไทยอย่างเป็นทางการ เพื่อเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนครั้งที่ ๕๒ และการประชุมที่เกี่ยวข้อง ณ โรงแรมเซ็นทารา แกรนด์ แอท เซ็นทรัลเวิลด์ กรุงเทพ         

          รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสหรัฐอเมริกาได้แสดงความยินดีกับการเลือกตั้งที่ผ่านมาของไทย และทั้งสองฝ่ายได้ย้ำถึงความสำคัญของความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมิตรภาพอันยาวนานระหว่างไทย – สหรัฐอเมริกาที่ดำเนินมากว่า ๒๐๐ ปี และครอบคลุมในทุกมิติ โดยเฉพาะด้านความมั่นคงและการทหาร ด้านเศรษฐกิจและการลงทุน ทั้งในส่วนของการลงทุนของสหรัฐฯ ในไทยที่มีมายาวนาน และการลงทุนของไทยในสหรัฐฯ ที่มีแนวโน้มขยายตัวเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง โดยทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะเดินหน้าเสริมสร้างพลวัตที่ดีของความสัมพันธ์ไทย – สหรัฐอเมริกาให้แนบแน่นยิ่งขึ้นในทุกด้าน

           ในระดับภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายได้หารือถึงแนวทางเสริมสร้างความร่วมมือระหว่างกัน โดยเฉพาะภายใต้กรอบความร่วมมือในอนุภูมิภาคลุ่มน้ำโขง สหรัฐฯ ชื่นชมบทบาทที่สร้างสรรค์ของไทยและอาเซียน โดยเฉพาะการจัดทำ ASEAN Outlook on the Indo-Pacific  นอกจากนี้ สองฝ่ายยังยินดีที่จะเป็นเจ้าภาพร่วมในการจัดการประชุม Indo-Pacific Business Forum ครั้งที่ ๒ ที่ประเทศไทย ซึ่งจะช่วยส่งเสริมโอกาสความร่วมมือทางเศรษฐกิจและธุรกิจระหว่างสหรัฐฯ กับภูมิภาค

           ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นในภูมิภาคที่สำคัญและอยู่ในความสนใจร่วมกัน อาทิ สถานการณ์ในคาบสมุทรเกาหลี