ข่าวสารนิเทศ : สารจากนายกรัฐมนตรีในโอกาสเฉลิมฉลองอาเซียนครบรอบ 52 ปี ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : สารจากนายกรัฐมนตรีในโอกาสเฉลิมฉลองอาเซียนครบรอบ 52 ปี

เมื่อวันที่ 8 สิงหาคม 2562 รัฐบาลอินโดนีเซียร่วมกับสำนักเลขาธิการอาเซียนจัดพิธีเปิดอาคารสำนักเลขาธิการอาเซียนหลังใหม่ ณ กรุงจาการ์ตา โดยมีนายโจโค วิโดโดประธานาธิบดีแห่งสาธารณรัฐอินโดนีเซียเป็นประธานในพิธี ซึ่งเป็นโอกาสครบรอบ 52 ของอาเซียนด้วย ในการนี้ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศในฐานะประธานอาเซียนได้เข้าร่วมงานดังกล่าว โดยในโอกาสครบรอบ 52 ปี ของอาเซียนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้นำข้อความสารจาก พล.อ. ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีบรรจุลงใน time capsule เพื่อให้มีการเปิดออกอีกครั้งหนึ่งให้ประชาชนในอาเซียนได้รับทราบพร้อมกับสารของผู้นำอาเซียนทั้ง 10 ประเทศในปี 2585 (ค.ศ. 2042) ซึ่งจะเป็นโอกาสครบรอบ 75 ปีของอาเซียน