ข่าวสารนิเทศ : การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ประท้วงในท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การให้ความช่วยเหลือคนไทยที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ประท้วงในท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกง

วันนี้ (๑๔ ส.ค. ๒๕๖๒) กระทรวงการต่างประเทศเชิญหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมประชุมหารือในกรอบคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response Center - RRC) เพื่อประเมินสถานการณ์การประท้วงในฮ่องกงและแนวทางการให้ความช่วยเหลือคนไทย โดยสถานการณ์ล่าสุด ณ วันที่ ๑๔ ส.ค. ๒๕๖๒ เวลา ๑๔.๐๐ น. สถานกงสุลใหญ่ ณ เมืองฮ่องกง รายงานว่า ในช่วงดึกวันที่ ๑๓ ส.ค. ๒๕๖๒ ตำรวจฮ่องกงได้เข้าควบคุมการชุมนุมประท้วงในสนามบินนานาชาติฮ่องกง และเพิ่มมาตรการรักษาความปลอดภัยสนามบิน ตลอดจนศาลฮ่องกงไม่อนุญาตให้ทำการชุมนุม ส่งผลให้ปัจจุบันเหลือผู้ชุมนุมไม่มากที่สนามบินนานาชาติฮ่องกง 
 
ขณะนี้ ท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงได้เปิดให้บริการตามปกติแล้ว ทั้งนี้ ผู้โดยสารชาวไทยที่ยังตกค้างในท่าอากาศยานเมื่อคืนนี้ได้ทยอยเดินทางออกจากฮ่องกง โดยเที่ยวบินพาณิชย์เพื่อกลับประเทศไทยแล้ว เหลือเพียง ๓ คน ซึ่งสถานกงสุลใหญ่ได้ประสานกับการบินไทยให้เดินทางกลับประเทศไทยในช่วงบ่ายหรือค่ำวันนี้ 
 
นอกจากนี้ สถานกงสุลใหญ่ฯ ทราบว่า ยังมีผู้โดยสารรายอื่น ๆ ที่มีกำหนดเดินทางออกจากฮ่องกงในวันนี้โดยสารการบินอื่น ๆ อาทิ สายการบินเอมิเรตส์ สายการบินเอธิโอเปีย โดยเจ้าหน้าที่สถานกงสุลใหญ่ได้ดำเนินการประสานในการเดินทางกลับด้วยแล้ว
 
จากการประเมินสถานการณ์ในวันนี้ ที่ประชุมคณะทำงานศูนย์ประสานงานฉุกเฉิน (Rapid Response Center - RRC) เห็นว่า ในชั้นนี้ ยังไม่มีความจำเป็นต้องส่งเครื่องบินพิเศษมาช่วยเหลือคนไทย (กลุ่มผู้ตกค้าง) เนื่องจากสามารถเดินทางกลับไปทั้งหมดได้โดยสายการบินพาณิชย์ โดยขอให้สถานกงสุลใหญ่ฯ ติดตามสถานการณ์อย่างใกล้ชิดและต่อเนื่อง และขอให้คนไทยหลีกเลี่ยงการเดินทางไปฮ่องกงในระยะนี้ รวมทั้ง ให้ตรวจสอบเที่ยวบินกับท่าอากาศยานนานาชาติฮ่องกงก่อนการเดินทาง