ข่าวสารนิเทศ : โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย ณ กรุงพนมเปญ ปี ๒๕๖๒ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย ณ กรุงพนมเปญ ปี ๒๕๖๒

      เมื่อวันที่ ๒๔ – ๒๘ กรกฎาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศ โดยกรมสารนิเทศร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ กระทรวงพาณิชย์ (โดยสำนักงานส่งเสริมการค้าในต่างประเทศ) และสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ จัดโครงการภาพยนตร์ไทย ณ กรุงพนมเปญ ประจำปี ๒๕๖๒ (Thai Film Festival Phnom Penh 2019) โดยนายนภัทร เสียงสมบุญ (นาย) นักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง “Friend Zone” นางสาวสุภาวดี กิติโสภากุล (เดียร์) นักแสดงนำจากภาพยนตร์เรื่อง “Ghost Wife” และสื่อมวลชนไทยเข้าร่วมงานและกิจกรรม ดังนี้
 
      ๑. การจัด Workshop on Filmmaking, Content Creation, Frame Selecting and Post-production ณ AEON MALL Sen Sok City  
           Workshop เรื่อง Filmmaking, Content Creation, Frame Selecting and Post-production โดยนายชาติชาย เกษนัส ผู้กำกับภาพยนตร์ From Bangkok to Mandalay นายอรรถวิศิษฐ์ หัสดินทร ณ อยุธยา ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “เพื่อนขีดเส้นใต้” และนายกฤติเดช กระจ่างศรี ผู้กำกับศิลป์ กล่าวบรรยายและแลกเปลี่ยนความเห็นกับผู้เข้าร่วมชาวกัมพูชาจากสาขาต่าง ๆ อาทิ อุตสาหกรรมภาพยนตร์ สื่อโทรทัศน์ นักศึกษามหาวิทยาลัย รวมประมาณ ๑๐๐ คน 
 
      ๒. การจัดกิจกรรม Business Networking ณ AEON MALL Sen Sok City  
           กิจกรรม Business Networking และ Business Touring ได้นำผู้ประกอบการภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทย จำนวน ๒๐ แห่งศึกษาตลาดภาพยนตร์กัมพูชาและร่วม Business Networking โดยพบปะผู้ประกอบการกัมพูชา จาก ๕๐ บริษัท เพื่อปูทางไปสู่โอกาสในการร่วมลงทุนผลิตงานภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ร่วมกัน
 
      ๓. พิธีเปิดตัวภาพยนตร์รอบพิเศษ 
           นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และนาง Phoeurng Sackona รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชา เป็นประธานกล่าวเปิดตัวภาพยนตร์รอบพิเศษเรื่อง “Friend Zone” โดยข้าราชการทีมประเทศไทย หน่วยงานภาครัฐกัมพูชา ผู้แทนสถานเอกอัครราชทูตของประเทศสมาชิกอาเซียน สื่อมวลชน ดารานักแสดง และผู้ชมชาวกัมพูชาเข้าร่วมงานกว่า ๑๐๐ คน 
         
      ๔. การสัมภาษณ์พิเศษโดยสื่อมวลชนไทยและสื่อมวลชนท้องถิ่น
           นายนภัทร เสียงสมบุญ นักแสดงนำจากภาพยนตร์แนว Romantic Comedy เรื่อง “Friend Zone” และนางสาวสุภาวดี กิติโสภากุล นักแสดงนำจากภาพยนตร์แนวสยองขวัญ เรื่อง “Ghost Wife” ได้มีโอกาสพบปะกับแฟนคลับและให้สัมภาษณ์กับสื่อบันเทิง ไนนเอ็นเทอร์เทน และ TV5 สื่อท้องถิ่นกัมพูชา โดยกล่าวว่า รู้สึกดีใจและเป็นเกียรติอย่างมากที่ได้มีส่วนร่วมเผยแพร่วัฒนธรรมไทยในครั้งนี้ และปลื้มใจที่ได้รับการตอบรับดีจากแฟนคลับชาวกัมพูชา
         
      ๕. การจัดฉายภาพยนตร์รอบพิเศษ ณ โรงภาพยนตร์ Major Cineplex Aeon Mall 
           เมื่อวันที่ ๒๔ กรกฎาคม ๒๕๖๒ นายปัญญรักษ์ พูลทรัพย์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงพนมเปญ และนาง Phoeurng Sackona รัฐมนตรีว่าการกระทรวงวัฒนธรรมและวิจิตรศิลป์กัมพูชา ร่วมชมภาพยนตร์เรื่อง “Friend Zone” พร้อมผู้เข้าชมชาวกัมพูชาอีกประมาณ ๒๕๐ คน โดยบรรยากาศเป็นไปด้วยความสนุกครึกครื้น
 
       กิจกรรมครั้งนี้ถือเป็นครั้งที่ ๖ ที่มีเทศกาลภาพยนตร์ไทยในกัมพูชาโดยหน่วยงานภาครัฐของไทย ซึ่งได้รับความร่วมมือเป็นอย่างดีจากทั้งภาครัฐและเอกชนชาวกัมพูชา เพื่อสนับสนุนและส่งเสริมความนิยมภาพยนตร์ไทยในกลุ่มผู้ชมชาวกัมพูชา รวมทั้งสร้างโอกาสในการแลกเปลี่ยนประสบการณ์และแสวงหาความร่วมมือในภาคอุตสาหกรรมภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และความเข้าใจอันดีระหว่างไทยกับกัมพูชาในฐานะมิตรประเทศ