ข่าวสารนิเทศ : การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการของนายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลี ระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กันยายน ๒๕๖๒

นายมุน แช-อิน ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีและภริยามีกำหนดการเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการ (Official Visit) ในฐานะแขกของรัฐบาลไทยระหว่างวันที่ ๑ – ๓ กันยายน ๒๕๖๒ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ที่ทำเนียบรัฐบาล เพื่อหารือแนวทางส่งเสริมความสัมพันธ์เชิงหุ้นส่วนทางยุทธศาสตร์ระหว่างไทยกับสาธารณรัฐเกาหลีทั้งในด้านการเมืองและความมั่นคง เศรษฐกิจ การแลกเปลี่ยนระหว่างประชาชนกับประชาชน และกระชับความร่วมมือในระดับอนุภูมิภาคและภูมิภาค รวมถึงกรอบพหุภาคี
 
ในการเยือนครั้งนี้ ประธานาธิบดีสาธารณรัฐเกาหลีจะกล่าวปาฐกถาในสัมมนาภาคธุรกิจระหว่างไทย – สาธารณรัฐเกาหลีว่าด้วยการปฏิวัติอุตสาหกรรมครั้งที่ ๔ และวิสาหกิจเริ่มต้นด้วย