ข่าวสารนิเทศ : การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การเยือนไทยอย่างเป็นทางการของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์

เชค มุฮัมมัด บิน อับดุรเราะฮ์มาน บิน ญาสซิม อัษษานี (Sheikh Mohammed bin Abdulrahman bin Jassim Al-Thani) รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์ และคณะ มีกำหนดจะเดินทางเยือนประเทศไทยอย่างเป็นทางการในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ โดยการเยือนไทยครั้งนี้ถือส่วนหนึ่งของการเดินทางเยือนภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้ และเป็นการเยือนไทยอย่างเป็นทางการครั้งแรกของรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์

ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดพบหารือข้อราชการกับรองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์ เพื่อกระชับความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับกาตาร์ โดยคาดว่าจะมีการหารือเกี่ยวกับการส่งเสริมความร่วมมือทวิภาคีในหลายสาขา อาทิ การค้าการลงทุน การท่องเที่ยว สาธารณสุข ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน และการศึกษา รวมทั้ง ความร่วมมือในกรอบพหุภาคี เช่น กรอบความร่วมมือเอเชีย (Asia Cooperation Dialogue - ACD) และการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนระหว่างอาเซียนกับกาตาร์ รวมทั้งจะได้แลกเปลี่ยนความเห็นเกี่ยวกับสถานการณ์ในภูมิภาคตะวันออกกลางด้วย

นอกจากนี้ รองนายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศรัฐกาตาร์มีกำหนดเข้าเยี่ยมคารวะพลเอก ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม ในวันที่ ๓๐ สิงหาคม ๒๕๖๒ และเข้าพบหารือข้อราชการกับนายสมคิด จาตุศรีพิทักษ์ รองนายกรัฐมนตรี ในวันที่ ๒๙ สิงหาคม ๒๕๖๒ ในประเด็นความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน ความมั่นคงทางอาหารและพลังงาน และความร่วมมือในสาขาอื่น ๆ ด้วย