ข่าวสารนิเทศ : โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทยในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ไทยในต่างประเทศ ณ กรุงฮานอย

เมื่อวันที่ ๒๔ สิงหาคม ๒๕๖๒ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย ได้จัดกิจกรรมเทศกาลภาพยนตร์ไทย ณ ศูนย์การค้าอิออนมอลล์ ลองเบียน กรุงฮานอย โดยมีนายธานี แสงรัตน์ เอกอัครราชทูต ณ กรุงฮานอย กล่าวเปิดงาน และมีผู้แทนจากหน่วยงานไทย อาทิ นางภัทราวรรณ เวชชศาสตร์ เอกอัครราชทูตประจำกระทรวง ผู้แทนกรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ผู้แทนการท่องเที่ยวแห่งประเทศไทย บริษัทการบินไทย จำกัด (มหาชน) นายชยนพ บุญประกอบ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “Friend Zone”และนายณภัทร เสียงสมบุญ นักแสดงนำชาย ตลอดจนผู้แทนจากสมาคมภาพยนตร์เวียดนาม สื่อมวลชน และผู้ชมชาวเวียดนามเข้าร่วมงาน

ในงานมีการฉายภาพยนตร์เรื่อง “Friend Zone” โดยนายชยนพฯ ผู้กำกับ และนายณภัทรฯ นักแสดงนำ ได้ให้สัมภาษณ์เกี่ยวกับภาพยนตร์ “Friend Zone” ในบรรยากาศที่อบอุ่น รายล้อมด้วยแฟนคลับ รวมทั้งสื่อมวลชนจากไทยและเวียดนามจำนวนมาก ทั้งนี้ กระแสความนิยมของภาพยนตร์ไทยและนักแสดงไทยในเวียดนามกำลังเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ โดยมีการจัดตั้งกลุ่มแฟนคลับเพื่อติดตามนักแสดงและภาพยนตร์ไทยผ่านทางสื่อสังคมออนไลน์ต่าง ๆ นอกจากนี้ ยังมีการฉายภาพยนตร์เรื่อง “เฒ่าจิ๋นในสยาม” ซึ่งเป็นเรื่องราวเกี่ยวกับอดีตประธานาธิบดีโฮจิมินห์ ในช่วงที่อาศัยอยู่ในประเทศไทยด้วย

กระทรวงการต่างประเทศดำเนินโครงการเผยแพร่ภาพยนตร์ และละครโทรทัศน์ไทยในต่างประเทศอย่างต่อเนื่อง เพื่อประชาสัมพันธ์ภาพลักษณ์ รักษากระแสความนิยมภาพยนตร์ และนักแสดงไทยในประเทศเป้าหมาย ซึ่งเป็นกลไกสำคัญในการเสริมสร้างความสัมพันธ์อันดีในระดับประชาชน รวมทั้งเป็นโอกาสในการแสดงศักยภาพของอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยอีกด้วย