ข่าวสารนิเทศ : รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีนขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์ แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีนแด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี

กระทรวงการต่างประเทศได้รับทราบด้วยความยินดีว่า ในโอกาสฉลองครบรอบ ๗๐ ปีแห่งการสถาปนาสาธารณรัฐประชาชนจีน รัฐบาลสาธารณรัฐประชาชนจีน โดยนายสี จิ้นผิง ประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน ขอพระราชทานทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์แห่งสาธารณรัฐประชาชนจีน  中华人民共和国“友谊勋章”หรือ “Friendship Medal of the People’s Republic of China” แด่สมเด็จพระกนิษฐาธิราชเจ้า กรมสมเด็จพระเทพรัตนราชสุดา ฯ สยามบรมราชกุมารี ซึ่งนับเป็นเครื่องอิสริยาภรณ์ระดับสูงสุดสำหรับชาวต่างชาติ 
 
ตามคำสั่งประธานาธิบดีสาธารณรัฐประชาชนจีน เลขที่ ๓๔ ลงวันที่ ๑๗ กันยายน ๒๕๖๒ ระบุว่าการทูลเกล้าทูลกระหม่อมถวายเครื่องอิสริยาภรณ์ รัฐมิตราภรณ์ มีวัตถุประสงค์เพื่อยกย่อง ชื่นชมบุคคลตัวอย่างที่มีคุณูปการสำคัญต่อการส่งเสริมและเผยแพร่จิตวิญญาณแห่งชนชาติจีนและยุคสมัยปัจจุบัน   
       
ในโอกาสนี้ มีชาวต่างชาติอีก ๕ รายที่ได้รับเครื่องอิสริยาภรณ์ ดังรายนามต่อไปนี้
           ๑. นาย Raúl Castro                เลขาธิการคนที่ ๑ พรรคคอมมิวนิสต์คิวบา
           ๒. นาย Salim Ahmed Salim     อดีตนายกรัฐมนตรีสหสาธารณรัฐแทนซาเนีย
           ๓. นาง Galina Kulikova            รองประธานคนที่ ๑ สมาคมมิตรภาพรัสเซีย - จีน
           ๔. นาย Jean-Pierre Raffarin    อดีตนายกรัฐมนตรีสาธารณรัฐฝรั่งเศส
           ๕. นาง Isabel Crook              ศาสตราจารย์กิตติมศักดิ์มหาวิทยาลัย Beijing Foreign  Studies ชาวแคนาดา