ข่าวสารนิเทศ : การมอบเงินสนับสนุนโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ประจำปี 2562 ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การมอบเงินสนับสนุนโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ประจำปี 2562

เมื่อวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๒ นายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนกระทรวงการต่างประเทศ มอบเงินสนับสนุนโครงการปฐมนิเทศนักศึกษาทุนรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ ประจำปี 2562 เพื่อการศึกษาต่อที่มหาวิทยาลัย อัล อัซฮัร ณ กรุงไคโร จำนวน ๓๐๐,๐๐๐ บาท ให้แก่สำนักจุฬาราชมนตรี โดยมีนายสุธรรม บุญมาเลิศ เลขานุการสำนักจุฬาราชมนตรี เป็นผู้รับมอบ และมีนายวุฒิชัย ธรรมนิยมกุล รองเลขานุการสำนักจุฬาราชมนตรี และผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศ ร่วมเป็นสักขีพยาน
 
ในโอกาสนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับการส่งเสริมการศึกษาและการดูแลสวัสดิภาพของนักศึกษาไทยมุสลิมในต่างประเทศ นอกจากนี้ มหาวิทยาลัยอัล อัซฮัรได้เพิ่มทุนการศึกษาจาก ๘๕ ทุนเป็น ๑๑๒ ทุนสำหรับปีการศึกษา ๒๕๖๒-๒๕๖๓ และขยายสาขาการศึกษาให้มีความหลากหลายมากยิ่งขึ้นนอกเหนือจากสาขาศาสนาอิสลาม ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องการเน้นให้นักเรียนศึกษาและมีความเชี่ยวชาญในภาษาอารบิกหรือภาษาต่างประเทศอื่น ๆ อย่างลึกซึ้ง รวมทั้งได้หารือเกี่ยวกับการเทียบวุฒิการศึกษาระดับมัธยมศึกษาเพื่ออำนวยความสะดวกต่อการสมัครเข้าศึกษาต่อในระดับมหาวิทยาลัย 
 
ผู้แทนสำนักจุฬาราชมนตรีได้แสดงความขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศที่ได้ให้การสนับสนุนการจัดงานปฐมนิเทศนักศึกษาที่ได้รับทุนจากรัฐบาลสาธารณรัฐอาหรับอียิปต์ในหลายปีที่ผ่านมาเป็นอย่างดี ตั้งแต่ปี ๒๕๕๒ โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเตรียมความพร้อมให้แก่นักศึกษาไทยที่จะไปศึกษาต่อในอียิปต์ การจัดงานปฐมนิเทศสำหรับนักศึกษาทุนรัฐบาลชุดใหม่ที่อียิปต์ ได้จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๒๘ - ๓๐ กันยายน ๒๕๖๒ ที่ศูนย์ฝึกอบรม สถาบันพัฒนาข้าราชการกรุงเทพมหานคร