ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย – อินเดีย ครั้งที่ ๘ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกำหนดเยือนสาธารณรัฐอินเดียเพื่อเข้าร่วมการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย – อินเดีย ครั้งที่ ๘

ด้วยระหว่างวันที่ ๙ – ๑๐ ตุลาคม ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศจะเดินทางเยือนสาธารณรัฐอินเดียอย่างเป็นทางการ เพื่อเป็นประธานร่วมกับนายสุพรหมณยัม ชัยศังกระ (H.E. Mr. Subrahmanyam Jaishankar) รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ สาธารณรัฐอินเดีย ในการประชุมคณะกรรมาธิการร่วมเพื่อความร่วมมือทวิภาคีไทย – อินเดีย (JC) ครั้งที่ ๘ ที่กรุงนิวเดลี
 
ก่อนการประชุม JC นางบุษยา มาทแล็ง ปลัดกระทรวงการต่างประเทศ และนางวิชัย ฐากุร ซิงห์ (Vijay Thakur Singh) ปลัดกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดีย (ฝ่ายกิจการภูมิภาคตะวันออก) จะเป็นประธานร่วมการประชุมระดับเจ้าหน้าที่อาวุโส โดยทั้งสองฝ่ายจะหารือเกี่ยวกับความร่วมมือทวิภาคีในด้านต่างๆ รวมถึงความสัมพันธ์ทางการเมือง ความร่วมมือด้านความมั่นคงและการป้องกันประเทศด้านเศรษฐกิจการค้า การท่องเที่ยว วัฒนธรรม การศึกษา ความร่วมมือด้านวิทยาศาสตร์เทคโนโลยีและอวกาศ รวมทั้งความร่วมมือระหว่างภาคประชาชน ด้วย
 
ในระหว่างการประชุม JC ครั้งนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศไทยและอินเดีย จะรับทราบคณะเจ้าหน้าที่อาวุโสเพื่อแสวงหาลู่ทางส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในมิติต่างและจะแลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับประเด็นของภูมิภาคและความร่วมมือพหุภาคีที่มีความสนใจร่วมกัน
 
ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศของประเทศทั้งสองจะร่วมเป็นสักขีพยานในพิธีลงนามบันทึกความเข้าใจระหว่างสถาบันการต่างประเทศเทวะวงศ์วโรปการแห่งกระทรวงการต่างประเทศกับ Foreign Service Institute แห่งกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐอินเดีย เพื่อส่งเสริมความร่วมมือในการจัดฝึกอบรมนักการทูตระหว่างกันด้วย