ข่าวสารนิเทศ : นางสาวไปรยา ลุนด์เบิร์ก ทูตสันถวไมตรีของ UNHCR เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : นางสาวไปรยา ลุนด์เบิร์ก ทูตสันถวไมตรีของ UNHCR เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 8 พฤษภาคม 2560 นางสาวไปรยา ลุนด์เบิร์ก ทูตสันถวไมตรีของสำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees: UNHCR) ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อแนะนำตัวและขอรับคำแนะนำในการปฏิบัติหน้าที่ในฐานะทูตสันถวไมตรีของ UNHCR
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้แสดงความยินดีต่อการเข้ารับตำแหน่งดังกล่าว ซึ่งเชื่อว่าจะช่วยทำให้การดำเนินการด้านผู้ลี้ภัยของ UNHCR และสถานการณ์ด้านผู้ลี้ภัยของโลกเป็นที่รับรู้ในวงกว้างมากยิ่งขึ้น โดยนางสาวไปรยาฯ ได้เล่าถึงประสบการณ์ที่ได้เดินทางไปยังพื้นที่พักพิงชั่วคราวผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมาตามจังหวัดต่าง ๆ ในประเทศไทย และค่ายผู้ลี้ภัยในประเทศจอร์แดน ซึ่งถือเป็นหนึ่งในค่ายผู้ลี้ภัยที่ใหญ่ที่สุดในโลก ในโอกาสนี้ นางสาวไปรยาฯ ได้แสดงความตั้งใจที่จะเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างความความตระหนักรู้ให้กับสาธารณชนและสนับสนุนการดำเนินงานของรัฐบาลไทยในอนาคต
 
ทั้งสองฝ่ายยังได้แลกเปลี่ยนทัศนคติเกี่ยวกับสถานการณ์ผู้ลี้ภัยและผู้พลัดถิ่นในโลก ความขัดแย้งในประเทศต้นทาง ภารกิจการดูแลผู้หนีภัยกลุ่มต่าง ๆ ในไทย ตลอดจนหารือถึงแนวทางความร่วมมือเกี่ยวกับการให้การศึกษาและความช่วยเหลือเยาวชนกลุ่มต่าง ๆ ในประเทศไทย 
 
ที่ผ่านมา ไทยมีความร่วมมือที่ใกล้ชิดกับ UNHCR กว่า ๔๐ ปี ในการดูแลผู้หนีภัยและผู้แสวงหาที่พักพิงกลุ่มต่าง ๆ ตามหลักมนุษยธรรม ตลอดจนการเดินทางไปตั้งถิ่นฐานใหม่ในประเทศที่สาม และการส่งกลับผู้หนีภัยการสู้รบจากเมียนมา บนพื้นฐานของหลักความปลอดภัย สมัครใจ และมีศักดิ์ศรี