ข่าวสารนิเทศ : ความคืบหน้าในการช่วยเหลือลูกเรือไทยในอินโดนีเซีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ความคืบหน้าในการช่วยเหลือลูกเรือไทยในอินโดนีเซีย

           เมื่อวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาได้ส่งลูกเรือของเรือบรรทุกสินค้าแช่เย็นชักธงไทย Silver Sea 2 จำนวน ๓ คน ซึ่งได้รับการอมุมัติจากทางการอินโดนีเซียให้เดินทางกลับไทย ได้แก่ (๑) นายสถาพร พึ่งชื่น (๒) นายพรศักดิ์ ผายเงิน และ (๓) นายชลอ พุ่มเปี่ยม ลูกเรือทั้ง ๓ คนเดินทางถึงท่าอากาศยานดอนเมือง ในวันที่ ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เวลา ๐๗.๓๐ น. โดยสายการบิน Air Asia เที่ยวบินที่ QZ 154 โดยมีผู้แทนจากกระทรวงการต่างประเทศรอรับและอำนวยความสะดวกที่ท่าอากาศยาน ดอนเมือง

          เรือ Silver Sea 2 ถูกทหารเรืออินโดนีเซียเข้าจับกุมเมื่อวันที่ ๑๒ สิงหาคม ๒๕๕๘ ใกล้เมืองซาบัง จังหวัดอาเจะห์ ตอนเหนือของเกาะสุมาตรา จากข้อกล่าวหากระทำความผิดด้านประมง อาทิ การขนถ่ายทางทะเล การลักลอบขนถ่ายปลาจากเรือประมงไทยชักธงอินโดนีเซียที่จับปลาในน่านน้ำอินโดนีเซียอย่างผิดกฎหมาย แสดงเอกสารเท็จ และปิดคลื่นความถี่วิทยุ AIS (Auto Identification System) ของระบบติดตามตำแหน่งเรือประมง  โดยในขณะนั้น มีไต้ก๋งและลูกเรือไทยรวม ๑๙ คน แต่ต่อมาทางการอินโดนีเซียได้อนุมัติปล่อยตัวลูกเรือมาเป็นระยะ ตามคำขอของสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ด้วยเหตุผลปัญหาสุขภาพของลูกเรือ

          สำหรับนายโยธิน เกื้อระเบียบ ไต้ก๋งเรือ Silver Sea 2 ศาลเขตเมืองซาบังได้เริ่มพิจารณาคดีครั้งแรก เมื่อวันที่ ๒๗ เมษายน ๒๕๖๐ โดยได้เบิกตัวนายโยธินฯ เพื่อให้การในชั้นศาลในฐานะจำเลย และได้พิจารณาคดีอีกครั้งเมื่อวันที่ ๑๐ พฤษภาคม ๒๕๖๐ โดยลูกเรือทั้ง ๓ คน ได้ขึ้นศาลในวันดังกล่าวในฐานะพยานจำเลยก่อนเดินทางกลับไทยตามคำขอของบริษัท ซิลเวอร์ ซี รีฟเฟอร์ จำกัด ซึ่งเป็นบริษัทเจ้าของเรือ Silver Sea 2  

          การปล่อยตัวลูกเรือ ๓ คนของเรือ Silver Sea 2 เป็นผลจากการพบหารือระหว่างพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี กับนายยูซุฟ กัลลา รองประธานาธิบดีอินโดนีเซียในโอกาสเดินทางมาเยือนประเทศไทยเมื่อวันที่ ๒๓ มีนาคม ๒๕๖๐ ทั้งนี้ ในช่วงสองปีที่ผ่านมา กระทรวงการต่างประเทศและสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตา ได้ติดตามและขอความร่วมมือจากทางการอินโดนีเซียในการเร่งรัดการสืบสวนและพิจารณาคดีมาอย่างต่อเนื่อง

          อนึ่ง สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงจาการ์ตาได้ส่งกลับลูกเรือไทยในอินโดนีเซียกลับประเทศไทยระหว่างวันที่ ๑ ตุลาคม ๒๕๕๗ – ๑๓ พฤษภาคม ๒๕๖๐ เป็นจำนวนทั้งสิ้น ๑,๙๔๓ คน โดยคาดว่า ยังเหลือลูกเรือประมงไทยในอินโดนีเซียเพื่อส่งกลับไทยอีกประมาณ ๒๐ คน ซึ่งส่วนใหญ่พักอาศัยอยู่กับครอบครัวในอินโดนีเซีย