ข่าวสารนิเทศ : ผลการศึกษาเรียนรู้งานด้านยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ผลการศึกษาเรียนรู้งานด้านยาเสพติดของกลุ่มเยาวชนโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ณ สาธารณรัฐประชาชนจีน

เมื่อวันที่ ๑๐ – ๑๔ กันยายน ๒๕๖๐ กรมองค์การระหว่างประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยสำนักงานคณะกรรมการป้องกันและปราบปรามยาเสพติด ได้นำกลุ่มเยาวชนที่ได้รับรางวัลชนะเลิศและรางวัลรองชนะเลิศอันดับ ๑ จากโครงการ Thai Youth Initiative against Drugs ครั้งที่ ๖ ประจำปี ๒๕๖๐ ได้แก่ โรงเรียนสิริรัตนาธร กรุงเทพฯ และโรงเรียนธรรมวิทยามูลนิธิ จังหวัดยะลา เดินทางไปศึกษาเรียนรู้งานด้านยาเสพติด ณ กรุงปักกิ่ง และนครเทียนจิน สาธารณรัฐประชาชนจีน โดยคณะได้เข้าเยี่ยมคารวะนายพิริยะ เข็มพล เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้ศึกษาดูงานทั้งที่คณะกรรมาธิการควบคุมยาเสพติดแห่งชาติ (National Narcotics Control Commission – NNCC) โรงเรียนมัธยมศึกษาที่นครเทียนจิน หน่วยงานท้องถิ่นที่ให้คำปรึกษาและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในนครเทียนจิน

คณะได้เดินทางออกจากประเทศไทยในช่วงเช้าของวันที่ ๑๐ กันยายน ๒๕๖๐ และเดินทางถึงกรุงปักกิ่ง ในวันเดียวกันในช่วงเย็น และได้รับการต้อนรับอย่างอบอุ่นจากผู้แทน NNCC ของจีน พร้อมด้วยอัครราชทูตที่ปรึกษาฝ่ายยาเสพติด ประจำสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง และในช่วงเช้าของวันที่ ๑๑ กันยายน ๒๕๖๐ ได้มีโอกาสเข้าเยี่ยมคารวะ นาย Li Yuanzheng รองเลขาธิการ NNCC ที่ได้บรรยายพิเศษเกี่ยวกับนโยบายการดำเนินการป้องกันและแก้ไขปัญหายาเสพติดของจีน ซึ่งมีการดำเนินโครงการที่หลากหลายทั่วประเทศจีน ในช่วงบ่ายของวันเดียวกัน คณะได้นั่งรถไฟความเร็วสูงไปยังนครเทียนจิน และได้เยี่ยมชมกิจกรรมการป้องกันยาเสพติดของโรงเรียนมัธยมศึกษา Tianjin Art Middle School และได้รับชมกิจกรรมของหน่วยงานที่ให้คำปรึกษาและบำบัดรักษาผู้ติดยาเสพติดในนครเทียนจิน หลังจากนั้น เป็นการทัศนศึกษาสถานที่สำคัญต่าง ๆ ในนครเทียนจิน และในช่วงเย็นของวันที่ ๑๒ กันยายน ๒๕๖๐ เอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ได้เป็นเจ้าภาพเลี้ยงอาหารค่ำเพื่อเป็นเกียรติแก่คณะ

การเดินทางในครั้งนี้ได้รับความร่วมมืออย่างดียิ่งทั้งจาก NNCC และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของจีน รวมทั้งสถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงปักกิ่ง ซึ่งได้ช่วยให้กลุ่มเยาวชนได้รับประสบการณ์ เข้าใจงานป้องกันยาเสพติดในประเทศจีน นอกจากนี้ ยังได้เห็นสภาพเศรษฐกิจ สังคม วัฒนธรรมของจีน ซึ่งก่อให้เกิดความประทับใจแก่คณะ และเป็นแรงจูงใจในการพัฒนาตนเอง เพื่อเป็นส่วนช่วยในการพัฒนาประเทศไทยต่อไป