ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ ๑๓ ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ ๑๓ ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา

          นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ มีกำหนดเข้าร่วมการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป ครั้งที่ ๑๓ ณ กรุงเนปยีดอ สาธารณรัฐแห่งสหภาพเมียนมา ระหว่างวันที่ ๒๐ – ๒๑ พฤศจิกายน ๒๕๖๐ โดยจะเข้าร่วมการแสดงวิสัยทัศน์เกี่ยวกับการเสริมสร้างความเป็นหุ้นส่วนเพื่อสันติภาพและการพัฒนาที่ยั่งยืน ซึ่งเป็นหัวข้อหลักของการประชุมระดับรัฐมนตรีต่างประเทศเอเชีย – ยุโรป หรืออาเซมในปีนี้
          ในโอกาสนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมีกำหนดพบหารือทวิภาคีกับประเทศสมาชิกอาเซมหลายประเทศ เพื่อกระชับความสัมพันธ์และส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในกรอบอาเซมให้แน่นแฟ้นยิ่งขึ้น รวมทั้งมีกำหนดพบปะกับเยาวชนไทย ๒ คน ที่ได้รับการคัดเลือกให้เข้าร่วมโครงการ Model ASEM ครั้งที่ ๘ ร่วมกับเยาวชนจากประเทศสมาชิกอาเซมอื่น ๆ อีก ๕๑ ประเทศ ซึ่งเป็นหนึ่งในกิจกรรมคู่ขนานของการประชุมระดับผู้นำและรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซม จัดโดยมูลนิธิเอเชีย – ยุโรป (Asia – Europe Foundation) เป็นประจำทุกปี
          อนึ่ง การประชุมเอเชีย – ยุโรป เป็นเวทีหารือระหว่างประเทศในภูมิภาคเอเชียกับยุโรปในประเด็นที่ทั้งสองฝ่ายสนใจร่วมกัน เพื่อกระชับความสัมพันธ์ ขยายความร่วมมือ และเสริมสร้างความเข้าใจระหว่างกัน ซึ่งครอบคลุม ๓ เสาหลัก ได้แก่ (๑) การเมือง (๒) เศรษฐกิจ และ (๓) สังคม วัฒนธรรม การศึกษาและอื่น ๆ โดยมีการประชุมและกิจกรรมในทุกระดับ ทั้งภาครัฐ ภาคประชาสังคม และภาคเอกชน