ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงนามถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโรมาเนีย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงนามถวายความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของสมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโรมาเนีย

เมื่อวันที่ ๑๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เป็นผู้แทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ลงนามแสดงความอาลัยต่อการเสด็จสวรรคตของ His Majesty King Michael I สมเด็จพระราชาธิบดีแห่งโรมาเนีย ณ สถานเอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย โดยมีนายบ็อกดัน บาเดีย เอกอัครราชทูตโรมาเนียประจำประเทศไทย ให้การต้อนรับ
 
​His Majesty King Michael I เสด็จสวรรคต เมื่อวันที่ ๕ ธันวาคม ๒๕๖๐ ณ สมาพันธรัฐสวิส สิริพระชนมมายุ ๙๖ พรรษา