ข่าวสารนิเทศ : กลุ่มสมาชิกรัฐสภาและภาคเอกชนของญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : กลุ่มสมาชิกรัฐสภาและภาคเอกชนของญี่ปุ่นเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

              เมื่อวันที่ ๒๐ ธันวาคม ๒๕๖๐ นายเซจิ คิฮะระ สมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และอดีตรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศญี่ปุ่น นำคณะนักการเมืองญี่ปุ่น ประกอบด้วยสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร และสมาชิกวุฒิสภาญี่ปุ่น พร้อมด้วยคณะนักธุรกิจนำโดยนายโยะชินะริ ยะจิมะ ประธานบริษัท Taiju Group ซึ่งเป็นนักธุรกิจญี่ปุ่นที่เป็นที่รู้จักและยอมรับในแวดวงการเมืองญี่ปุ่น เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเยือนประเทศไทย โดยคณะฯ ได้แจ้งข้อมูลเกี่ยวกับแผนการดำเนินโครงการพลังงานไฟฟ้าชีวมวลไม้ ซึ่งบริษัทในเครือของ Taiju Group จะร่วมกับบริษัทไทยในการจัดตั้งโรงงานผลิตเชื้อเพลิงชีวมวลอัดเม็ด (wood pellet) ใน ๗ จังหวัดของไทย เพื่อส่งออกไปยังโรงงานผลิตไฟฟ้าชีวมวลในญี่ปุ่น โดยในกระบวนการผลิตจะใช้ไม้ยางของไทยในการผลิตด้วย นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นเกี่ยวกับเรื่องการกระชับสัมพันธ์ไทย – ญี่ปุ่น โดยเฉพาะในปีนี้ที่ครบ ๑๓๐ ปี ของการสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต รวมถึงนโยบายด้านการต่างประเทศของไทยและญี่ปุ่นในภูมิภาค