ข่าวสารนิเทศ : โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ณ หลวงพระบาง ในเทศกาลภาพยนตร์หลวงพระบาง ๒๐๑๗ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : โครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ณ หลวงพระบาง ในเทศกาลภาพยนตร์หลวงพระบาง ๒๐๑๗

เมื่อวันที่ ๑๑ - ๑๒ ธันวาคม ๒๕๖๐ กระทรวงการต่างประเทศร่วมกับสถานเอกอัคคราชทูต ณ เวียงจันทน์ สมาพันธ์ภาพยนตร์แห่งชาติ และบริษัทผู้ผลิตภาพยนตร์ไทย ดำเนินโครงการเผยแพร่ภาพยนตร์และละครโทรทัศน์ ณ หลวงพระบาง ในเทศกาลภาพยนตร์หลวงพระบาง ๒๐๑๗ ประกอบด้วยกิจกรรมดังนี้

นางมาฆวดี สุมิตรเหมาะ รองอธิบดี กรมสารนิเทศ กระทรวงการต่างประเทศง นางสาวอโนชา สุวิชากรพงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง "ดาวคะนอง" นายศักดิ์ชาย ดีนาน ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง "คิดถึง... ทุกปี" และนายโชคชัย ชยวัฑโฆ ผู้อำนวยการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ เข้าร่วมงาน Spotlight on Thailand พร้อมกับการเสวนาผู้กำกับภาพยนตร์ของไทยที่เข้าร่วมงาน โดยได้รับความสนใจจากทั้งชาวต่างชาติ และชาวไทย โดยการสเวนาครั้งนี้เน้นย้ำถึง การพัฒนาทางอุตสาหกรรมภาพยนตร์ของไทยที่กำลังเติบโตขึ้นเรื่อยๆท่ามกลางความท้าทายทางสังคมโลกทีเปลี่ยนแปลงไป ทั้งในแง่การเมืองและเศรษฐกิจที่ทั้งโลกกำลังประสบปัญหา นอกจากนี้ ภายหลังการเสวนา มีการแลกเปลี่ยนความรู้ระหว่างผู้กำกับภาพยนตร์ไทยและผู้กำกับชาวต่างชาติ รวมทั้งผู้ที่ให้ความสนใจกับภาพยนตร์ไทยอีกด้วย

รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ผู้อำนวยการสมาพันธ์สมาคมภาพยนตร์แห่งชาติ ผู้กำกับภาพยนตร์ทั้ง ๒ ท่าน นักแสดงนำหญิง ๒ คน ได้แก่ นางสาวจีร่าร์ พิทักษ์พรตระกูล และ นางสาวณัฏฐธิดาดำรงวิเศษพาณิชย์ จากเรื่อง “คิดถึง...ทุกปี” และผู้สื่อข่าว เข้าร่วมงาน Thai Night โดยในโอกาสนี้ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ ได้กล่าวถึงความสำคัญของการสนับสนุนอุตสาหกรรมภาพยนตร์ไทยในต่างประเทศ เพื่อทำให้เกิดการแลกเปลี่ยนแนวคิด และวัฒธรรมระหว่างกัน เพื่อความเข้าใจที่ดีระหว่างกันในอนาคต นอกจากนี้นางสาวอโนชา
สุวิชชากรพงศ์ ผู้กำกับภาพยนตร์เรื่อง “ดาวคะนอง” ยังได้กล่าวขอบคุณกระทรวงการต่างประเทศสำหรับการสนับสนุนด้วยดีมาโดยตลอด โดยเฉพาะอย่างยิ่งในสนับสนุนเรื่องค่าเดินทางและที่พัก ในการเดินทางไปยังนครลอสแอนเจลลิส เพื่อนำภาพยนตร์เรื่อง “ดาวคะนอง” เข้าชิงรางวัลออสการ์

กระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยคณะจากสถานเอกอัคคราชทูต ณ เวียงจันทน์ ผู้กำกับภาพยนตร์ ดารานักแสดง และผู้สื่อข่าว เข้าร่วมกิจกรรมประขาสัมพันธ์ภาพยนตร์เรื่อง "คิดถึง...ทุกปี" เพื่อเป็นการโปรโมทภาพยนตร์ไทยให้กับชาวต่างชาติและคนลาว โดยภายในงานมีผู้เข้าร่วมเป็นจำนวนมาก นอกจากนี้หลังกิจกรรมประชาสัมพันธ์ มีกลุ่มแฟนคลับจำนวนหนึ่งร่วมถ่ายรูปกับดารานักแสดงทั้งคู่อีกด้วย

โดยภาพรวม การดำเนินโครวการเผยแพร่ภาพยนตร์ ประสบความสำเร็จด้วยดี โดยมีสื่อมวลชนไทยและต่างประเทศให้ความสนใจเข้าร่วมการประชาสัมพันธ์ดังกล่าว