ข่าวสารนิเทศ : การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงเมียนมาที่บาดเจ็บในน่านน้ำไทย ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือลูกเรือประมงเมียนมาที่บาดเจ็บในน่านน้ำไทย

          เมื่อวันที่ ๒๑ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๑ หน่วยงานที่เกี่ยวข้องของไทยได้สนธิกำลังให้ความช่วยเหลือแก่ลูกเรือชาวเมียนมาบนเรือประมง “ลิ้มอุดมชัย ๒๕” ซึ่งมีอาการปวดท้องรุนแรง และได้ส่งลูกเรือคนดังกล่าวไปยังสถานพยาบาลในจังหวัดระนองอย่างทันท่วงที ซึ่งในขณะนี้ ลูกเรือชาวเมียนมามีอาการปลอดภัยแล้ว
          การให้ความช่วยเหลือเริ่มต้นจากศูนย์ควบคุมการแจ้งเข้า – ออกเรือประมง จังหวัดพังงา ได้รับแจ้งจากไต้ก๋งเรือลิ้มอุดมชัย ๒๕ ที่ลอยลำอยู่บริเวณหมู่เกาะสุรินทร์ ซึ่งได้ขอความช่วยเหลือเคลื่อนย้ายลูกเรือชาวเมียนมาที่เจ็บป่วยบนเรือ จากนั้น จึงมีการประสานงานต่อไปยังเรือหลวงนราธิวาสให้ช่วยรับผู้ป่วยไปทำการปฐมพยาบาลบนเรือ และศูนย์ปฏิบัติการกองทัพเรือภาคที่ ๓ ได้ส่งเฮลิคอปเตอร์มารับผู้ป่วยไปส่งยังท่าอากาศยานระนอง โดยมีศูนย์ประสานงานประมงชายแดนไทย – เมียนมา และหน่วยกู้ชีพกู้ภัยเทศบาล ตำบลราชกรูด ได้นำรถพยาบาลมารับตัวผู้ป่วยไปรักษาที่โรงพยาบาลระนองโดยทันที 
          ความสำเร็จของปฏิบัติการให้ความช่วยเหลือลูกเรือดังกล่าว เป็นการบูรณาการการทำงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ซึ่งได้วางระบบการช่วยเหลือลูกเรือประมงกลางทะเลทันทีในกรณีที่ได้รับการร้องขอความช่วยเหลือ ไม่ว่าจะเป็นคนไทยหรือคนต่างชาติที่ตกอยู่ในสถานการณ์เสี่ยงในน่านน้ำไทย ให้ได้รับความปลอดภัยอย่างรวดเร็วที่สุดตามหลักมนุษยธรรมสากล