ข่าวสารนิเทศ : นาย Hatem Chahreddine Ferjani รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านการทูตเศรษฐกิจสาธารณรัฐตูนิเซีย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : นาย Hatem Chahreddine Ferjani รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านการทูตเศรษฐกิจสาธารณรัฐตูนิเซีย เข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2561 นาย Hatem Chahreddine Ferjani รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านการทูตเศรษฐกิจสาธารณรัฐตูนิเซีย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายวีระศักดิ์ ฟูตระกูล รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ในโอกาสเดินทางเยือนประเทศไทยในฐานะแขกของกระทรวงการต่างประเทศ ระหว่างวันที่ 1 – 2 มีนาคม 2561

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวต้อนรับและขอบคุณรัฐบาลตูนิเซียสำหรับการอำนวยความสะดวกแก่ฝ่ายไทยในการอพยพคนไทยออกจากลิเบียเมื่อปี พ.ศ. 2554 และ พ.ศ. 2557 และแสดงความพร้อมที่จะขยายความร่วมมือด้านการค้า การลงทุนและการท่องเที่ยวกับตูนิเซียให้ยิ่งขึ้นไป พร้อมเชิญชวนภาคเอกชนตูนิเซียให้เข้ามาลงทุนในโครงการพัฒนาระเบียงเศรษฐกิจพิเศษภาคตะวันออก (Eastern Economic Corridor – EEC) รวมทั้งยินดีสนับสนุนให้ภาคเอกชนไทย โดยเฉพาะผู้ประกอบการด้านอาหารให้เข้าไปลงทุนในตูนิเซียเพิ่มเติมจากสาขาบริการการท่องเที่ยวที่ภาคเอกชนไทยได้เข้าไปลงทุนแล้ว

รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านการทูตเศรษฐกิจตูนิเซียกล่าวถึงวัตถุประสงค์หลักของการเยือนไทยในครั้งนี้ว่า รัฐบาลตูนิเซียตระหนักถึงศักยภาพทางเศรษฐกิจของประเทศในภูมิภาคเอเชียที่สูงขึ้น โดยไทยเป็นหนึ่งในประเทศเป้าหมายที่ตูนิเซียประสงค์ที่จะเพิ่มพูนความร่วมมือด้านเศรษฐกิจ การค้าและการลงทุน รวมทั้งเชิญชวนให้ไทยพิจารณาใช้ตูนิเซียเป็นประตูการค้าไปสู่ภูมิภาคแอฟริกาและยุโรปตามที่ตูนิเซียมีความตกลงยกเว้นภาษีนำเข้ากับสหภาพยุโรป ตลอดจนประเทศต่าง ๆ ในทวีปแอฟริกา

นอกจากนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศทั้งสองประเทศยังเห็นพ้องถึงความสำคัญในการผลักดันกลไกความร่วมมือทวิภาคีที่มีอยู่ โดยเฉพาะอย่างยิ่งการจัดประชุมคณะกรรมการร่วมทางการค้าไทย – ตูนิเซีย ครั้งที่ 3 ซึ่งไทยจะเป็นเจ้าภาพ และการจัดการหารือทวิภาคี ครั้งที่ 1 รวมทั้งผลักดันให้มีการลงนามความตกลงว่าด้วยการยกเว้นภาษีซ้อน และความตกลงว่าด้วยความร่วมมือด้านหัตถกรรม เพื่อเป็นเครื่องมือในการส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกัน อีกทั้งยังเห็นถึงศักยภาพของตูนิเซียซึ่งเป็นประเทศมุสลิมสายกลางในการส่งเสริมความร่วมมือด้านการศึกษาและการแลกเปลี่ยนนักศึกษาไทย – ตูนิเซียในอนาคต

อนึ่ง ในการเยือนครั้งนี้ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านการทูตเศรษฐกิจตูนิเซียได้นำคณะผู้แทนด้านเศรษฐกิจภาครัฐและภาคเอกชนตูนิเซีย อาทิ ศูนย์ส่งเสริมการส่งออก และองค์การส่งเสริมการลงทุนต่างประเทศ เพื่อทำความรู้จักกับภาครัฐและภาคเอกชนไทย แลกเปลี่ยนข้อมูลและศึกษาลู่ทางด้านการค้าการลงทุนระหว่างไทยกับตูนิเซีย โดยในช่วงเช้าของวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๑ รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงการต่างประเทศด้านการทูตเศรษฐกิจตูนิเซียได้พบหารือกับผู้บริหารสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย และร่วมกล่าวเปิดกิจกรรมสร้างเครือข่ายทางธุรกิจระหว่างภาคเอกชนตูนิเซียกับภาคเอกชนไทย ซึ่งจัดโดยสภาหอการค้าแห่งประเทศไทย โดยผู้แทนภาคเอกชนไทยเข้าร่วมจำนวน 18 บริษัท และได้พบหารือกับผู้บริหารสำนักงานคณะกรรมการส่งเสริมการลงทุนและกระทรวงพาณิชย์ในช่วงบ่ายวันเดียวกันด้วย