ข่าวสารนิเทศ : ไทยและมองโกเลียจัดประชุมกลไกหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - มองโกเลีย ครั้งที่ ๑             ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : ไทยและมองโกเลียจัดประชุมกลไกหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - มองโกเลีย ครั้งที่ ๑

          เมื่อวันที่ ๕ - ๘ กันยายน ๒๕๖๑ นายดำรง ใคร่ครวญ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ เยือนมองโกเลีย เพื่อเป็นประธานร่วมการประชุมกลไกหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - มองโกเลีย (Consultative Body on Bilateral Cooperation) ครั้งที่ ๑ กับนายดาวาซูเรน ดัมดินซูเรน ปลัดกระทรวง การต่างประเทศมองโกเลีย ณ กรุงอูลานบาตอร์ มองโกเลีย ตามคำเชิญของกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลีย                       

          รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศและปลัดกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลียได้หารือและกำหนดสาขาความร่วมมือที่ทั้งสองฝ่ายประสงค์จะเน้นส่งเสริม โดยเฉพาะอย่างยิ่งด้านการค้า การลงทุน การท่องเที่ยว และวิชาการ โดยทั้งสองฝ่ายได้ตกลงที่จะส่งเสริมการแลกเปลี่ยนการเยือนระดับสูง และในกรอบความร่วมมือ ระดับภูมิภาคและพหุภาคี ได้ยืนยันเจตนารมณ์ที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในกรอบความร่วมมือต่าง ๆ ที่ทั้งสองฝ่ายเป็นสมาชิก นอกจากนี้ ได้แลกเปลี่ยนข้อคิดเห็นต่อประเด็นและพัฒนาการต่าง ๆ ในภูมิภาคและเวทีระหว่างประเทศ และไทยรับจะเป็นเจ้าภาพจัดการประชุมกลไกหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - มองโกเลีย ครั้งที่ ๒ ที่ประเทศไทย

          ในระหว่างการเยือน รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดัมดิน ซอกต์บาตาร์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลีย นาย จี. บิลกูน รักษาการปลัดกระทรวงยุติธรรมและกิจการภายในมองโกเลีย และนายทูเมน เทกซ์จาร์กัล ที่ปรึกษาประธานาธิบดีมองโกเลียด้านการต่างประเทศ ทั้งสองฝ่ายย้ำความพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างกันในทุกระดับและการแลกเปลี่ยนการเยือนกันมากยิ่งขึ้น ในโอกาสนี้ ฝ่ายไทยได้แสดงความขอบคุณฝ่ายมองโกเลียที่ได้เป็นเจ้าภาพจัดการประชุม ครั้งที่ ๑  ของกลไกหารือดังกล่าว และขอบคุณรัฐบาลมองโกเลียที่ได้เชิญนักกีฬาฟุตบอลทีมหมูป่าอะคาเดมีเยือนมองโกเลีย และรองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้แจ้งว่า ไทยพร้อมให้การต้อนรับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมองโกเลียเยือนไทยในอนาคต

        นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้ย้ำความพร้อมที่จะส่งเสริมความร่วมมือระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องของทั้งสองฝ่าย โดยฝ่ายไทยเห็นว่า เพื่อส่งเสริมให้มีความร่วมมือทางเศรษฐกิจมากขึ้น ทั้งสองฝ่ายควรจัดทำความตกลงส่งเสริมและคุ้มครองการลงทุน และความตกลงยกเว้นการเก็บภาษีซ้อนระหว่างกัน โดยฝ่ายไทยได้ขอให้ฝ่ายมองโกเลียเร่งรัดกระบวนการภายในที่เกี่ยวข้องด้วย

        กลไกหารือว่าด้วยความร่วมมือทวิภาคีไทย - มองโกเลียเป็นกลไกที่จัดตั้งขึ้นเมื่อปี ๒๕๕๖ ครอบคลุมความร่วมมือในทุกสาขาและจัดตั้งขึ้นเพื่อประเมินสถานะของความร่วมมือ รวมทั้งกำหนดแนวทางการกระชับและขยายความร่วมมือระหว่างกันต่อไป ทั้งนี้ ไทยและมองโกเลียสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูต เมื่อวันที่ ๕ มีนาคม ๒๕๑๗