ข่าวสารนิเทศ : การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่ในสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : การให้ความช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่ในสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ)

          ตามที่เกิดเหตุการณ์ไฟไหม้ป่าครั้งใหญ่ในสาธารณรัฐเฮลเลนิก (กรีซ) เมื่อเดือนกรกฎาคม ๒๕๖๑ ซึ่งส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตและบาดเจ็บจำนวนมาก รวมทั้งก่อให้เกิดความเสียหายต่อทรัพย์สินของประชาชน นั้น
          กระทรวงการต่างประเทศได้รับแจ้งจากสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเฮลเลนิกประจำประเทศไทย ว่า รัฐบาลสาธารณรัฐเฮลเลนิกได้เปิดบัญชีพิเศษเพื่อช่วยเหลือผู้ที่ได้รับผลกระทบจากเหตุการณ์ดังกล่าว โดยมีรายละเอียด ดังนี้
 
          Account Name: Eidikos Logariasmos Pyroplikton ths 23hs kai 24hs Iouliou 2018
          Bank of Greece
          Beneficiary’s Name: Ministry of Finance
          BIC/SWIFT Code: BNGRGRAA
          IBAN: GR4601000230000002341195169