ข่าวสารนิเทศ : งานสัมมนาทางวิชาการและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันแห่งการเดินเรือสำเภา (Galleon Day) ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : งานสัมมนาทางวิชาการและวัฒนธรรม เนื่องในโอกาสวันแห่งการเดินเรือสำเภา (Galleon Day)

          เมื่อวันที่ ๘ ตุลาคม ๒๕๖๑ นายธานี ทองภักดี รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศ พร้อมด้วยนายศรัณย์ เจริญสุวรรณ อธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ และนางสาวพัชรี พุ่มพชาติ รองอธิบดีกรมอเมริกาและแปซิฟิกใต้ เข้าร่วมงานสัมมนาทางวิชาการและวัฒนธรรมในหัวข้อ “Transpacific Connectivity through the Manila Galleon: Southeast Asia, the Pacific Coast of the Americas and Spain” ซึ่งจัดโดยสถานเอกอัครราชทูตกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิก (ชิลี โคลอมเบีย เม็กซิโก และเปรู) สถานเอกอัครราชทูตสเปน และสถานเอกอัครราชทูตฟิลิปปินส์ประจำประเทศไทย ร่วมกับสำนักงานยูเนสโก กรุงเทพฯ มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ และกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อระลึกถึงความสำคัญของวันแห่งการเดินเรือสำเภา (Galleon Day) ซึ่งองค์การการศึกษาวิทยาศาสตร์และวัฒนธรรมแห่งสหประชาชาติ (ยูเนสโก) ได้ประกาศให้วันที่ ๘ ตุลาคมของทุกปีเป็นวันแห่งการเดินเรือสำเภา เพื่อรำลึกถึงการค้าทางเรือสำเภาบนมหาสมุทรแปซิฟิก เส้นทางกรุงมะนิลา ฟิลิปปินส์ – เมืองอกาปุลโก เม็กซิโก ในห้วงระยะเวลา ๒๕๐ ปี (ค.ศ. ๑๕๖๕ – ๑๘๑๕) ซึ่งถือเป็นเส้นทางการเดินเรือที่เชื่อมโยงภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกกับลาตินอเมริกา ทั้งในด้านการค้าและวัฒนธรรม และถือเป็นจุดเริ่มของโลกาภิวัตน์ด้านการค้า
          ในโอกาสนี้ รองปลัดกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวเปิดการสัมมนาฯ เน้นความสำคัญของการเชื่อมโยงทางด้านเศรษฐกิจ วัฒนธรรม และประชาชนระหว่างภูมิภาคเอเชีย-แปซิฟิกกับลาตินอเมริกา ซึ่งเกิดจากการเดินเรือสำเภามะนิลา และกล่าวถึงการส่งเสริมความเป็นหุ้นส่วนและความร่วมมือระหว่างอาเซียนและกลุ่มประเทศพันธมิตรแปซิฟิกในโอกาสที่ไทยจะเป็นประธานอาเซียนในปี ๒๕๖๒   
          งานสัมมนาทางวิชาการและวัฒนธรรมเนื่องในโอกาสวันแห่งการเดินเรือสำเภา (Galleon Day) จัดขึ้นระหว่างวันที่ ๘ – ๙ ตุลาคม ๒๕๖๑ ที่มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ท่าพระจันทร์ มีกิจกรรมหลักประกอบด้วยการบรรยายสรุปและสัมมนาทางวิชาการ (Technical Roundtable) เพื่อระบุโอกาสและข้อจำกัดในการส่งเสริมการเชื่อมโยงและแลกเปลี่ยนทางวิชาการและวัฒนธรรมระหว่างภูมิภาคเอเชียตะวันออกเฉียงใต้กับภูมิภาคอเมริกา และสเปน ซึ่งข้อสรุปจากการจัดกิจกรรมจะใช้เป็น road map สำหรับกลุ่มพันธมิตรแปซิฟิกในการกำหนดแนวทางและยุทธศาสตร์ที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานในกรอบยูเนสโกและความสัมพันธ์กับประเทศสมาชิกอาเซียนต่อไป