ข่าวสารนิเทศ : เจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาสันติภาพของไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : เจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาสันติภาพของไทยเข้าเยี่ยมคารวะรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๖ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ เจ้าหน้าที่ตำรวจรักษาสันติภาพของไทย จำนวน ๕ ราย ได้เข้าเยี่ยมคารวะนายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ เพื่อรับโอวาท เนื่องในโอกาสที่จะเดินทางเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพ ณ สาธารณรัฐเซาท์ซูดาน (United Nations Mission in South Sudan – UNMISS) เพื่อวางกำลังทดแทนและเพิ่มเติมเจ้าหน้าที่ตำรวจซึ่งได้หมดวาระไปในเดือนตุลาคม ๒๕๖๑ 
 
รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้กล่าวแสดงความยินดีที่เจ้าหน้าที่ตำรวจทั้ง ๕ ราย กำลังจะไปปฏิบัติหน้าที่ในฐานะตัวแทนประเทศไทย ซึ่งเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพของไทยได้มีบทบาทเป็นที่ยอมรับและสร้างชื่อเสียงให้กับประเทศไทย โดยนอกจากภารกิจด้านการรักษาสันติภาพแล้ว เจ้าหน้าที่ของไทยยังได้สนับสนุนการพัฒนาในพื้นที่ที่ปฏิบัติภารกิจ อันมีส่วนสำคัญในการส่งเสริมให้บรรลุสันติภาพที่ยั่งยืนมาโดยตลอด พร้อมทั้งเน้นย้ำว่า การเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพถือเป็นภารกิจทางการทูตที่สำคัญ ซึ่งจะเสริมสร้างความสัมพันธ์ระหว่างไทยกับเซาท์ซูดานตั้งแต่ระดับประชาชน และส่งเสริมบทบาทของไทยในฐานะรัฐสมาชิกสหประชาชาติ นอกจากนี้ ไทยยังเป็นหนึ่งในประเทศที่มีเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพสตรีปฏิบัติภารกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีการเข้าถึงสตรีและเด็ก ตลอดจนภาคส่วนอื่น ๆ ในสังคม ซึ่งตัวแทนประเทศไทยสามารถสร้างความตระหนักรู้ให้ชุมชนเห็นว่า ผู้หญิงสามารถมีส่วนร่วมในกระบวนการสันติภาพและสามารถสร้างความเปลี่ยนแปลงได้ ในการนี้ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศยังได้อวยพรให้เจ้าหน้าที่ตำรวจประสบความสำเร็จและสวัสดิภาพในการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้ และยินดีที่จะสนับสนุนการดำเนินการของตำรวจในการเข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพในอนาคตต่อไป
 
ที่ผ่านมา ไทยส่งเจ้าหน้าที่รักษาสันติภาพทั้งทหารและตำรวจกว่า ๒๗,๐๐๐ ราย เข้าร่วมภารกิจรักษาสันติภาพของสหประชาชาติ ซึ่งถือเป็นบทบาทสำคัญของไทยในการธำรงไว้ซึ่งสันติภาพและความมั่นคงระหว่างประเทศ โดยในปัจจุบัน ไทยมีเจ้าหน้าที่ทหารและตำรวจปฏิบัติหน้าที่อยู่ในภารกิจรักษาสันติภาพ ๓ ภารกิจ ได้แก่ African Union/United Nations Hybrid Operation in Darfur (UNAMID) United Nations Military Observer Group in India and Pakistan (UNMOGIP) และ United Nations Mission in South Sudan (UNMISS) และอยู่ระหว่างดำเนินการส่งกองกำลังทหารช่าง จำนวน ๒๗๓ ราย เข้าร่วมภารกิจ UNMISS