ข่าวสารนิเทศ : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาเข้าเยี่ยมชมภารกิจและศึกษาดูงาน ณ กระทรวงการต่างประเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวสารนิเทศ : คณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดาเข้าเยี่ยมชมภารกิจและศึกษาดูงาน ณ กระทรวงการต่างประเทศ

เมื่อวันที่ ๑๔ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายศศิวัฒน์ ว่องสินสวัสดิ์ อธิบดีกรมยุโรปได้ให้การต้อนรับคณะครูและนักเรียนโรงเรียนจิตรลดา ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ ๔ และ ๕ สายวิชาภาษาฝรั่งเศสและภาษาเยอรมัน จำนวน ๒๕ คน และเปิดโอกาสให้นักเรียนได้ศึกษาการทำงานเกี่ยวกับภารกิจด้านต่าง ๆ ของกรมยุโรป รับทราบข้อมูลการดำเนินงานเพื่อส่งเสริมความสัมพันธ์และความร่วมมือระหว่างประเทศของไทยทั้งในระดับทวิภาคีและพหุภาคีกับประเทศหรือองค์การระหว่างประเทศในภูมิภาคยุโรปตลอดจนคุณสมบัติและบทบาทหน้าที่ของนักการทูต

นอกจากนี้ กรมสารนิเทศได้จัดกิจกรรมให้คณะครูและนักเรียนได้เข้าเยี่ยมชมห้องแถลงข่าวและสถานีวิทยุสราญรมย์ เพื่อเรียนรู้เกี่ยวกับการดำเนินงานของกรมสารนิเทศ บทบาทของสถานีวิทยุสราญรมย์ในการเผยแพร่ข่าวสารด้านการต่างประเทศของไทย และช่องทางการประชาสัมพันธ์ของกระทรวงการต่างประเทศ รวมทั้งได้ร่วมสนุกกับกิจกรรมต่าง ๆ อาทิ ตอบคำถาม “Saranrom Quiz” และร่วมเป็นแขกรับเชิญในรายการ “ดาวดวงน้อย” ของสถานีวิทยุสราญรมย์ ซึ่งทำให้คณะนักเรียนได้รับความรู้และความเข้าใจเกี่ยวกับบทบาทหน้าที่ของกระทรวงการต่างประเทศได้ดียิ่งขึ้น