รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนมาเลเซีย ศูนย์ข่าว กต.

รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเยือนมาเลเซีย

เมื่อวันที่ ๑๓ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๒ นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศได้เดินทางเยือนมาเลเซีย เพื่อสานต่อการพูดคุยกับดาโตะ ไซฟุดดิน อับดุลละฮ์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซีย ซึ่งเดินทางเยือนไทยเมื่อวันที่ ๑๙ มกราคม ๒๕๖๒ โดยในโอกาสดังกล่าวได้เข้าเยี่ยมคารวะ ตุน ดร. มหาธีร์ บิน โมฮัมหมัด นายกรัฐมนตรีมาเลเซีย และหารือข้อราชการกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศมาเลเซียเกี่ยวกับทิศทางความสัมพันธ์ไทย – มาเลเซีย และผลักดันความร่วมมือด้านต่าง ๆ ที่เป็นผลจากการเยือนไทยอย่างเป็นทางการของนายกรัฐมนตรีมาเลเซียเมื่อวันที่ ๒๔ ตุลาคม ๒๕๖๑

ทั้งสองฝ่ายยินดีกับความสัมพันธ์ที่ใกล้ชิดและมีพลวัต และจะเดินหน้าความร่วมมือด้านความมั่นคงและการพัฒนาเศรษฐกิจบริเวณชายแดนไทย – มาเลเซีย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศเสนอให้ยกระดับความร่วมมือด้านการพัฒนาเศรษฐกิจชายแดน โดยบูรณาการการดำเนินงานของเขตเศรษฐกิจพิเศษของทั้งสองฝั่ง ซึ่งจะทำให้ประชาชนในจังหวัดชายแดนภาคใต้และรัฐทางภาคเหนือของมาเลเซียมีชีวิตความเป็นอยู่ที่ดีและสงบสุข อันจะช่วยแก้ปัญหาจังหวัดชายแดนภาคใต้ของไทยได้อย่างยั่งยืนต่อไป สำหรับประเด็นกระบวนการพูดคุยเพื่อสันติสุขในจังหวัดชายแดน ภาคใต้ ทั้งสองฝ่ายก็ได้แลกเปลี่ยนความคิดเห็นเพื่อให้เกิดความเข้าใจอันดีระหว่างกัน ทั้งนี้ ทั้งสองฝ่ายเห็นตรงกันว่า การพูดคุยจะดำเนินต่อไปโดยมีมาเลเซียเป็นผู้อำนวยความสะดวก