ข่าวอื่นๆ : การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : การหารือทวิภาคีระหว่างรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศกับรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศบังกลาเทศ

          เมื่อวันที่ 1 สิงหาคม 2562 นายดอน ปรมัตถ์วินัย รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ ได้พบหารือทวิภาคีกับนายอาบูลกาลาม อับดุล โมเมน รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศสาธารณรัฐประชาชนบังกลาเทศ ในช่วงการประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียน ครั้งที่ 52 การประชุมรัฐมนตรีต่างประเทศอาเซียนกับประเทศคู่เจรจา และการประชุมอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

          ในโอกาสดังกล่าว ทั้งสองฝ่ายได้หารือเกี่ยวกับประเด็นผู้พลัดถิ่นจากรัฐยะไข่ โดยฝ่ายบังกลาเทศแสดงความพึงพอใจต่อการเยือนบังกลาเทศของปลัดกระทรวงการต่างประเทศเมียนมาและขอบคุณบทบาทของไทย   ในฐานะประธานอาเซียนในการช่วยแก้ไขปัญหาดังกล่าวมาโดยตลอด นอกจากนี้ ทั้งสองฝ่ายได้หารือในประเด็นความสัมพันธ์ทวิภาคี โดยเห็นพ้องส่งเสริมการค้าระหว่างกันให้มีมูลค่าและสมดุลมากยิ่งขึ้น โดยให้มีการแลกเปลี่ยน การเยือนระหว่างภาคเอกชนของสองประเทศและสร้างเครือข่ายธุรกิจระหว่างกัน ฝ่ายบังกลาเทศยินดีต่อการลงทุนของบริษัทชั้นนำของไทยในบังกลาเทศ และเชิญชวนภาคเอกชนไทยไปลงทุนในอุตสาหกรรมเกษตรแปรรูป ที่บังกลาเทศ ในประเด็นระดับภูมิภาค ทั้งสองฝ่ายเห็นพ้องที่จะพัฒนาความร่วมมือในภายใต้กรอบความร่วมมือความริเริ่มแห่งอ่าวเบงกอลสำหรับความร่วมมือหลากหลายสาขาทางวิชาการและเศรษฐกิจ (BIMSTEC) ให้ก้าวหน้ายิ่งขึ้น