ข่าวอื่นๆ : การสัมมนาเรื่อง Digital Agenda ของเยอรมนีกับโอกาสทางธุรกิจของไทย วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๐ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : การสัมมนาเรื่อง Digital Agenda ของเยอรมนีกับโอกาสทางธุรกิจของไทย วันที่ ๒๑ ก.ย. ๖๐ ณ โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร

การสัมมนาเรื่อง Digital Agenda ของเยอรมนีกับโอกาสทางธุรกิจของไทย
 
              สถานเอกอัครราชทูต ณ กรุงเบอร์ลิน ร่วมกับกรมยุโรป กระทรวงการต่างประเทศ จัดสัมมนาเรื่อง Digital Agenda ของเยอรมนีกับโอกาสทางธุรกิจของไทย วันที่ ๒๑ กันยายน ๒๕๖๐ ที่โรงแรมดุสิตธานี กรุงเทพมหานคร
              การสัมมนาครั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อเพิ่มศักยภาพในการนำเทคโนโลยีดิจิทัลมาปรับใช้ในธุรกิจของไทย ผ่านการแลกเปลี่ยนความเห็นและเรียนรู้จากประสบการณ์กับผู้เชี่ยวชาญชาวเยอรมัน การสัมมนาครั้งนี้มีกลุ่มเป้าหมายหลัก คือ นักธุรกิจที่ต้องการยกระดับการประกอบการด้วยเทคโนโลยีดิจิทัล หรือผู้ประกอบการธุรกิจด้านดิจิทัลและ IT และตัวแทนภาครัฐที่สนในจะเรียนรู้ประสบการณ์ของเยอรมนี ตลอดจนผู้สนใจอื่น ๆ
              ทุกท่านที่สนใจสามารถหากำหนดการโดยละเอียดและลงทะเบียนเข้าร่วมงานสัมมนา โดยสแกน QR Code เท่านั้น ตั้งแต่วันนี้จนถึงวันที่ ๑๙ กันยายน ๒๕๖๐ จำกัดจำนวนผู้เข้าร่วมงาน
ไม่มีค่าใช้จ่ายในการเข้าร่วมการสัมมนา