ข่าวอื่นๆ : การแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “60 Years of the Kingdom of Thailand - Republic of Korea Friendship”  ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : การแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “60 Years of the Kingdom of Thailand - Republic of Korea Friendship”

             เนื่องในโอกาสที่ไทยและสาธารณรัฐเกาหลีจะฉลองครบรอบ ๖๐ ปี การสถาปนาความสัมพันธ์ทางการทูตในปี ๒๕๖๑ และเพื่อกระชับความสัมพันธ์อันดีระหว่างสองประเทศ กระทรวงการต่างประเทศ ร่วมกับสถานเอกอัครราชทูตสาธารณรัฐเกาหลีประจำประเทศไทย ขอเชิญชวนผู้สนใจส่งผลงานเข้าประกวดแข่งขันออกแบบตราสัญลักษณ์ ภายใต้หัวข้อ “60 Years of the Kingdom of Thailand - Republic of Korea Friendship” 
              ผู้ชนะการประกวดการแข่งขันฯ จะได้รับรางวัลเป็นตั๋วเครื่องบินชั้นประหยัด ไป - กลับ กรุงเทพฯ - โซล - กรุงเทพ หรือ โซล - กรุงเทพฯ - โซล พร้อมที่พัก ๓ คืน สำหรับ ๒ ท่าน 
ผู้ที่สนใจสามารถส่งผลงานมาที่อีเมล์ 60tharok@gmail.com ภายในวันที่ ๑๕ มกราคม ๒๕๖๑ 
ผลการประกวดจะประกาศในวันที่ ๒๙ มกราคม ๒๕๖๑ 
สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่อีเมล์ 60tharok@gmail.com