ข่าวอื่นๆ : สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง “ผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพและเมตตาธรรม” ศูนย์ข่าว กต.

ข่าวอื่นๆ : สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (UNHCR) จัดงานแสดงมุทิตาจิตแด่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ในโอกาสที่ได้รับตำแหน่ง “ผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพและเมตตาธรรม”

            เมื่อวันที่ ๑๙ พฤศจิกายน ๒๕๖๑ สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติ (United Nations High Commissioner for Refugees – UNHCR) ได้จัดพิธีแสดงมุทิตาจิตแด่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ในโอกาสที่ UNHCR ถวายตำแหน่ง “ผู้อุปถัมภ์สำนักงานข้าหลวงใหญ่ผู้ลี้ภัยแห่งสหประชาชาติด้านสันติภาพและเมตตาธรรม (UNHCR Patron for Peace and Compassion)” ที่ศูนย์ประชุมสหประชาชาติ กรุงเทพฯ โดยมี น.ส.ไปรยา ลุนด์เบิร์ก ทูตสันถวไมตรีของ UNHCR นางกาญจนา ภัทรโชค อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศ นายณัฐภาณุ นพคุณ รองอธิบดีกรมสารนิเทศ พันตำรวจโท พงศ์พร พราหมณ์เสน่ห์ ผู้อำนวยการสำนักงานพระพุทธศาสนาแห่งชาติ สื่อมวลชน และแขกรับเชิญจากภาคส่วนต่าง ๆ เข้าร่วม รวมประมาณ ๒๐๐ คน

            นาย Guiseppe de Vincentiis ผู้แทน UNHCR ประจำประเทศไทย ได้กล่าวเปิดงานว่า ปีนี้นับเป็นครั้งแรกที่ UNHCR มอบตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ UNHCR (UNHCR Patron) ให้แก่บุคคลสำคัญใน ๒ สาขา ได้แก่ พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ได้รับตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพและเมตตาธรรม ในฐานะที่ได้อุทิศตนในการเผยแพร่ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับการให้ความช่วยเหลือผู้ลี้ภัย โดยพิจารณาจากความร่วมมือตลอดช่วงสองปีที่ผ่านมา อาทิ การจัดการเสวนาระหว่างความเชื่อ (interfaith) ที่จังหวัดเชียงราย เมื่อปี ๒๕๖๐ กิจกรรมสร้างความตระหนักรู้ในสังคม และกิจกรรมระดมทุนต่าง ๆ และเจ้าหญิงซาราห์ ซีด (Her Royal Highness Princess Sarah Zeid) ของจอร์แดน ทรงได้รับตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสุขภาพแม่และเด็ก (UNHCR Patron for Maternal and Newborn Health)

           อธิบดีกรมองค์การระหว่างประเทศได้ร่วมกล่าวแสดงมุทิตาจิตแทนรัฐมนตรีว่าการกระทรวงการต่างประเทศ โดยยืนยันความยึดมั่นอันยาวนานของรัฐบาลไทยในการดูแลผู้ที่ต้องการความคุ้มครองทางมนุษยธรรม และแสดงความพร้อมของทางการไทยในการสนับสนุนกิจกรรมต่าง ๆ ของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ต่อไป

           การมอบตำแหน่งผู้อุปถัมภ์ UNHCR ด้านสันติภาพและเมตตาธรรมให้แก่พระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ถือเป็นการยอมรับบทบาทที่สำคัญของพระมหาวุฒิชัย วชิรเมธี ในการสร้างความตระหนักรู้และสร้างความเข้าใจต่อความทุกข์ยากของผู้ลี้ภัย และสะท้อนถึงการดำเนินงานด้านมนุษยธรรมที่ยาวนานของประเทศไทยในการดูแลช่วยเหลือผู้ที่หนีร้อนมาพึ่งเย็น